Ultimele Știri

Mesajele recoltei – pastor Alexandru Neagoe

Mesajele recoltei Mat. 13:1-9, 24-32 Introducere Matei 13 (capitolul cu cele mai multe pilde din Biblie) se focalizează în mod special asupra roadelor câmpului. Trei lucruri sunt subliniate în mod special cu privire la recoltă: solul/pământul (în pilda semănătorului), secerişul (în pilda neghinei) şi sămânţa (în pilda grăuntelui de muştar) Un mesaj despre pământ/sol (v….

Misiunea între rude și vecini – 19 octombrie 2014

Misiunea între rude și vecini Text: Marcu 5:15-19, Fapte 16:22-34 Verset de aur: Marcu 5:19 Ideea centrală: Relaţiile de rudenie şi vecinătate sunt căi de comunicare a mesajului mântuirii Explicaţii contextuale și exegetice: Misiunea este dificilă şi costisitoare pentru că este extrem de complexă. Ea nu înseamnă doar transmiterea unui mesaj, asemenea unei scrisori. Ea…

Misiunea părinților față de copii – 12 octombrie 2014

Misiunea părinților față de copii Text: Efes 6:4, 2 Tim 3:14-15, Prov 22:6 Verset de aur: Deutr. 6:5-7 Ideea centrală: Esenţa misiunii părinţilor este ucenicizarea generaţiei următoare Explicaţii contextuale și exegetice: Porunca de a face ucenici este pentru toţi urmaşii Domnului Isus. Această poruncă este legată, mai strâns decât pare la prima vedere, şi de…

Misiunea în familie și rolul tatălui – 5 octombrie 2014

Misiunea în familie și rolul tatălui Text: Fapte 10:19-24, 1 Cor 4:15-17 Verset de aur: Genesa 18:19 Ideea centrală: Familia este primul câmp de misiune în responsabilitatea tatălui Explicaţii contextuale și exegetice: Dumnezeu a întemeiat familia cu o misiune clară. În relatarea din Genesa 1:26-28 se arată că Dumnezeu a creat omul după Chipul Lui,…

Dreptate și libertate în societate – 28 septembrie 2014

Dreptate și libertate în societate Text: Isaia 58:6-11, Zaharia 8:16-17, Ieremia 22:3, I Ioan 3:16-18 Verset de aur: 1 Ioan 3:18 “Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul” Ideea centrală: Responsabilitatea pentru marturia crestina cuprinde viata persoanei si a comunitatii in cadrul societatii. Explicaţii contextuale și exegetice:…

Grija față de nevoiași. Exemplul Bisericii primare – 21 septembrie 2014

Grija față de nevoiași. Exemplul Bisericii primare Text: Fapte 6:1-3, Iacov 1:23-27 Verset de aur: Iacov 1.27 Ideea centrală: Biserica primară este un model de organizare și implicare în ajutorarea celor nevoiași. Inspirându-se dintr-un astfel de model, bisericile de astăzi vor putea fi cunoscute nu doar pentru învățătura lor ci și pentru implicarea lor Explicaţii…

Grija față de cei îndurerați. Exemplul lui Isus – 14 septembrie 2014

Grija față de cei îndurerați. Exemplul lui Isus Text: Matei 9:35-38, 2 Corinteni 8:9 Verset de aur: Romani 12.15 Ideea centrală: Domnului Isus îi pasă de cei îndurerați. Prin trupul Său, care este Biserica, Domnul vrea să fie alături de cei îndurerați, să-i atingă să le vorbească, să îi ajute Explicaţii contextuale și exegetice: V36…

Grija față de săraci. Exemplul poporului Israel – 7 septembrie 2014

Grija față de săraci. Exemplul poporului Israel Text: Ps. 41:1-3, Mica 6:8, Deut 15:7 Verset de aur: Ps 41.1 Ideea centrală: Dumnezeu așteaptă ca fiecare credincios și fiecare biserică să se implice în ajutorarea săracilor. Pentru că fiecare stare de sărăcie are cauzele ei, ajutorul oferit trebuie să țină cont de acestea Explicaţii contextuale și…

Următoarele Evenimente