Ultimele Știri

Dumnezeu caută un om pentru lucrarea Lui națională – 2 noiembrie

Dumnezeu caută un om pentru lucrarea Lui națională Text: Geneza 12:1-2, Ezechiel 22:29-30 Ideea centrală: Binecuvântat pentru a fi o binecuvântare pentru națiune Explicaţii contextuale și exegetice: Chemarea patiarhului Avraam are loc în contextul vitregit al unui pământ corupt de păcat. Geneza 10:32 sumarizează neamurile care s-au răspândit pe fața pământului, textul fiind cunoscut în…

Misiunea în propria localitate – 26 octombrie

Misiunea în propria localitate Text: 2 Cron 7:12-15, Prov 11:11, Psalmul 127:1 Verset de aur: Prov.11:11 Ideea centrală: Biserica lui Cristos este o comunitate imlicată activ în comunitatea locală Explicaţii contextuale și exegetice: Sunt convins că binecuvântarea lui Dumnezeu persistă asupra unei localităţi sau a unei ţări şi datorită prezenţei celor credincioşi din ea (Prov.11:11)….

Mesajele recoltei – pastor Alexandru Neagoe

Mesajele recoltei Mat. 13:1-9, 24-32 Introducere Matei 13 (capitolul cu cele mai multe pilde din Biblie) se focalizează în mod special asupra roadelor câmpului. Trei lucruri sunt subliniate în mod special cu privire la recoltă: solul/pământul (în pilda semănătorului), secerişul (în pilda neghinei) şi sămânţa (în pilda grăuntelui de muştar) Un mesaj despre pământ/sol (v….

Misiunea între rude și vecini – 19 octombrie 2014

Misiunea între rude și vecini Text: Marcu 5:15-19, Fapte 16:22-34 Verset de aur: Marcu 5:19 Ideea centrală: Relaţiile de rudenie şi vecinătate sunt căi de comunicare a mesajului mântuirii Explicaţii contextuale și exegetice: Misiunea este dificilă şi costisitoare pentru că este extrem de complexă. Ea nu înseamnă doar transmiterea unui mesaj, asemenea unei scrisori. Ea…

Misiunea părinților față de copii – 12 octombrie 2014

Misiunea părinților față de copii Text: Efes 6:4, 2 Tim 3:14-15, Prov 22:6 Verset de aur: Deutr. 6:5-7 Ideea centrală: Esenţa misiunii părinţilor este ucenicizarea generaţiei următoare Explicaţii contextuale și exegetice: Porunca de a face ucenici este pentru toţi urmaşii Domnului Isus. Această poruncă este legată, mai strâns decât pare la prima vedere, şi de…

Misiunea în familie și rolul tatălui – 5 octombrie 2014

Misiunea în familie și rolul tatălui Text: Fapte 10:19-24, 1 Cor 4:15-17 Verset de aur: Genesa 18:19 Ideea centrală: Familia este primul câmp de misiune în responsabilitatea tatălui Explicaţii contextuale și exegetice: Dumnezeu a întemeiat familia cu o misiune clară. În relatarea din Genesa 1:26-28 se arată că Dumnezeu a creat omul după Chipul Lui,…

Dreptate și libertate în societate – 28 septembrie 2014

Dreptate și libertate în societate Text: Isaia 58:6-11, Zaharia 8:16-17, Ieremia 22:3, I Ioan 3:16-18 Verset de aur: 1 Ioan 3:18 “Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul” Ideea centrală: Responsabilitatea pentru marturia crestina cuprinde viata persoanei si a comunitatii in cadrul societatii. Explicaţii contextuale și exegetice:…

Următoarele Evenimente