Săptămâna de rugăciune, Sola fide

7IANUARIE 2018 (dimineața) – Credinţa biruitoare – Text: 1 Ioan 5:1-6.
Mulţumire:
– Pentru biruinţa Domnului Isus Hristos.
– Pentru biruinţa sfinţilor de-a lungul istoriei.
– Pentru puterea credinţei în Domnul Isus.
Mijlocire:
– Pentru cei slabi în credinţă.
– Pentru cei care sunt încercaţi în credinţă prin felurite necazuri si ispite.
– Pentru credinţa tinerilor din bisericile noastre.
Cerere:
– Intărirea credinţei în bisericile baptiste
– Biruinţa asupra păcatului si a lumii

Postat in: De catre: decembrie 29, 2017