Când:
ianuarie 2, 2018@7:00 pm – 8:30 pm
2018-01-02T19:00:00+02:00
2018-01-02T20:30:00+02:00
Unde:
Betel Timisoara
Strada Ady Endre 20
Timișoara
România
Săptămâna de rugăciune, Sola fide @ Betel Timisoara | Timișoara | Județul Timiș | România

1 IANUARIE 2018 – Credinţa biblică neschimbătoare – Text: Iuda 1-4
Mulţumire:
– Pentru credinţa neschimbătoare care ne-a fost dată.
– Pentru înaintaşii credinţei neschimbătoare din istoria bisericilor baptiste.
– Pentru credincioşii din zilele noastre care păzesc si apară credinţa biblică.
Mijlocire:
– Pentru cei încercaţi în credinţă.
– Pentru cei slabi în credinţă.
– Pentru cei care au căzut de la credinţă.
Cerere:
– Mulţi oameni să vină la credinţa mântuitoare.
– Intărirea credinţei celor slabi.
– Păstrarea nealterată a credinţei în bisericile noastre.

2 IANUARIE 2018 – Credinţa sinceră – Text: 2 Tim. 1:1-8
Mulţumire:
– Pentru oamenii sinceri în credinţă.
– Pentru lucrătorii sinceri în credinţă.
– Pentru bisericile care au păzit credinţa curată.
Mijlocire:
– Pentru protecţia celor tineri în credinţă.
– Pentru protecţia bisericilor de învăţători şi prooroci mincinoşi.
– Pentru protecţia celor care apară credinţa de învăţături stricate.
Cerere:
– Pentru cercetarea inimii fiecărui om din biserică.
– Pentru pocăinţa celor care au o credinţă prefăcută.
– Domnul să ridice noi generaţii de lucrători sinceri în credinţă.

3 IANUARIE 2018 – Credinţa mântuitoare – Text: Romani 10: 9-13
Mulţumire:
– Pentru Evanghelia adevărată a Domnului Isus Hristos.
– Pentru credinţa mântuitoare pe care am primit-o.
– Pentru cei care au predicat Evanghelia curată.
– Pentru cei care merg pe calea îngustă, pe urmele Domnului.
Mijlocire:
– Pentru cei care predică şi apară Evanghelia adevărată.
– Pentru îndreptarea celor care au crezut şi cred învăţături nebiblice.
– Pentru cei care au o credinţă doar la nivelul intelectului.
Cerere:
– Să deschidă Dumnezeu uşi şi inimi pentru Evanghelie în România şi în toată lumea.
– Pentru credinţa mântuitoare în inimile celor care aud Evanghelia.
– Pentru statornicie pe calea îngustă a credinţei.

4 IANUARIE 2018 – Credinţa vie – Text: Iacov 2:14-26
Mulţumire:
– Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi, ca să umblăm în ele (Ef. 2:10).
– Pentru oamenii care au o credinţă vie;
– Pentru oamenii care au venit la credinţă prin mărturia bună a credinţei celor pocăiţi.
Mijlocire:
– Pentru o credinţă vizibilă a celor pocăiţi.
– Pentru cercetarea vecinilor şi colegilor noştri.
– Pentru mântuirea celor care vorbesc de rău calea credinţei.
Cerere:
– Pentru mai multă râvnă în a face fapte bune.
– Pentru iniţiative noi si creativitate în fapte bune.
– Pentru credinţă vie faţă de cei bătrâni, bolnavi, săraci, orfani şi pentru toţi cei care trec prin
încercări.

5 IANUARIE 2018 – Credinţa rugativă – Text: Matei 21:18-22
Mulţumire:
– Pentru intrare liberă la Tronul harului.
– Pentru poruncile si promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu.
– Pentru oamenii rugăciunii din bisericile noastre.
Mijlocire:
– Pentru mântuirea poporului român.
– Pentru cei care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.
– Pentru cei care se roagă greşit (Iac.4:3) sau nu se roagă deloc.
– Pentru cei care încă nu au primit răspuns la rugăciune – să rămână tari în credintă;
Cerere:
– Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi a voii Lui;
– Intărirea vieţii de rugăciune individuală, în familie şi în Biserică;
– Dumnezeu să fie slăvit şi nu omul atunci când rugăciunile sunt ascultate.

7IANUARIE 2018 (dimineața) – Credinţa biruitoare – Text: 1 Ioan 5:1-6.
Mulţumire:
– Pentru biruinţa Domnului Isus Hristos.
– Pentru biruinţa sfinţilor de-a lungul istoriei.
– Pentru puterea credinţei în Domnul Isus.
Mijlocire:
– Pentru cei slabi în credinţă.
– Pentru cei care sunt încercaţi în credinţă prin felurite necazuri si ispite.
– Pentru credinţa tinerilor din bisericile noastre.
Cerere:
– Intărirea credinţei în bisericile baptiste
– Biruinţa asupra păcatului si a lumii

Postat in: De catre: decembrie 29, 2017