Aspiraţia după acceptare

Text: Matei 9:9-13

  Introducere

 • Tânjirea oamenilor după acceptare (+ dramele respingerii): exemple din copilărie, adolescenţă, viaţă adultă
 • Reputaţia lui Isus ca unul care „primeşte” pe cei respinşi de alţii (Luca 15:12)
 • Cazuri specifice consemnate de evanghelişti: vameşii şi păcătoşii, samariteanca (Ioan 4), femeia cu mir (Luca 7), leproşii, copiii, femeile, neamurile (Fapte)
 • Cazul particular al lui Matei: descriere autobiografică (în propria sa scriere)
 1. Starea lui Matei înaintea întâlnirii cu Isus
  1. Un om invidiat de mulţi
   1. Înstărit: slujbă bună şi sigură
   2. Cu relaţii (mai ales cu sistemul roman)
  2. Un om care a avut parte de multe respingeri
   1. Semnificaţia vămii pentru evrei
   2. Asocierea profesiei sale cu păcătoşii
   3. Atitudinea evreilor (mai ales a liderilor religioşi) faţă de vameşi
   4. Efecte probabile asupra lui Matei
  3. Asemănări astăzi
   1. Ambiţii, realizări, măşti (prin care mimăm fericirea, succesul, popularitatea)
   2. Sentimentul respingerii – pe motive de etnie, IQ, statut familial, mediu (rural?), aspect fizic, stare materială (haine de firmă, gadget-uri, maşini), religie/pocăinţă
   3. Dramele lăuntrice cauzate de astfel de respingeri
 2. Întâlnirea lui Matei cu Isus
  1. L-a văzut
  2. L-a privit întâi ca om şi doar apoi ca vameş („a văzut pe un om”): i-a apreciat valoarea de om (creat după chipul lui Dumnezeu); i-a cunoscut trăirile de om (Ioan 2:15)
  3. I-a vorbit
  4. L-a invitat să facă parte din grupul său (de ucenici)
 3. Rezultatul întâlnirii cu Isus
  1. A început o viaţă nouă:
   1. S-a ridicat: a fost găsit „şezând”, dar acum „s-a sculat”. Exemple de oameni şi comunităţi care au fost ridicate prin întâlnirea cu Hristos
   2. A început o umblare nouă: „a mers după El” (dacă până atunci umblase după câştig, poziţie etc.)
   3. A fost gata de sacrificiu: renunţarea la diverse avantaje, la lucruri familiare etc.
  2. Şi-a deschis inima şi casa pentru alţii (ca el): cultivarea ospitalităţii şi a prieteniei cu alţii ca el
  3. A prezentat altora pe Hristos (inclusiv nouă, celor care am citit Evanghelia scrisă de el)
  4. A fost răsplătit de Dumnezeu: peste orice aşteptări (Mat. 19:27-29)
  Încheiere

 • „Aşa cum sunt la tine vin …
 • Aşa cum sunt tu mă primeşti, păcatul nici nu-mi aminteşti…”

Postat in: Alex Neagoe, Schițe de predici De catre: July 27, 2014