O femeie cu impact
Text: Estera 4:1-17

Introducere:

 • la români, luna martie este în mod special luna femeii; la evrei, martie (adar) este asociată în special cu o anumită femeie: Estera/Hadasa. Sărbătoarea Purim, în 14-15 martie este o celebrare a victoriei evreilor asupra lui Haman şi asupra planurilor sale de genocid în rândul evreilor (427 î.d.Hr.). Numele „Purim” („sorţi”) face trimitere la Est. 3:7-8 – aruncarea sorţilor pentru a stabili data genocidului. Estera a modificat cursul istoriei poporului său.
 • în jurul tău se scriu istorii: în familia ta, la locul tău de muncă, în biserică, în societate. Îţi place ce se scrie sau ai dori să schimbi? Cum? Ce calităţi sau atitudini îţi sunt necesare?
 • Caracteristicile Esterei pot fi descrise pornind de la acronimul PURIM – sărbătoarea care a ajuns să îi poarte numele. Ea ilustrează calităţile unei persoane cu impact, care modifică în bine cursul istoriei nu doar pentru sine ci şi pentru alţii
 1. O femeie Providenţială
  1. Indiciile clare ale providenţei lui Dumnezeu în istoria Esterei: ospăţul lui Ahaşveroş şi atitudinea împărătesei Vasti (creând şansa pentru accederea ei la tron); deconspirarea complotului împotriva lui Ahaşveroş de către Mardoheu (2:21-22) şi insomnia împăratului, care duce la înălţarea lui Mardoheu, ruda Esterei (6:1-3); gafele lui Haman, inamicul poporului lui Dumnezeu
  2. Importanţa providenţei lui Dumnezeu în vieţile noastre: „faptele bune pe care le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, ca saumblam in ele (Efes.2:10)
 2. O femeie Umilă
  1. Începuturile umile ale Esterei
   1. Statutul ei: deportată într-o ţară străină (2:5-6); orfană de ambii părinţi (2:7)
   2. Atitudinea ei (2:15)
  2. Caracteristica umilinţei/modestiei la alte personaje cu totul speciale, folosite de Dumnezeu: David (păstor); Maria (Lc. 1:48), Ioan Botezătorul; Hristos („blând şi smerit cu inima” Mt. 11:29);
  3. Imperativul smereniei pentru toţi cei ce vor să fie folosiţi de Domnul: smeriti-va inaintea Domnului, si El va va inalta. (Iac.4:10); Smeriti-va, dar, sub mana tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El sa va inalte. (1Pet.5:6)
 3. O femeie Ridicată (de Dumnezeu)
  1. Modul incredibil în care Dumnezeu a ridicat-o pe Estera (2:17)
  2. Modurile diverse în care Dumnezeu e capabil să ridice pe cei ce se smeresc şi Îi sunt ascultători: David, Ioan Botezătorul, apostolii
 4. O femeie Indrumată (corect)
  1. Rolul lui Mardoheu, ca îndrumător al Esterei (2:20)
  2. Înţelepciunea Esterei
   1. Acceptă să fie îndrumată
   2. Are grijă de la cine ia îndrumări
  3. Importanţa unei îndrumări corecte şi a îndrumătorilor bine aleşi:
   1. Oameni ai lui Dumnezeu (Prov. 2:1-5);
   2. Sfatul părintesc (Prov. 4:1; 31:1)
 5. O femeie Militantă
  1. Nevoia unei atitudini militante (4:14)
  2. Exemplul ei de luptă (4:16)
   1. Luptă în rugăciune (4:16a)
   2. Disponibilitatea pentru jertfă (4:16b)
   3. Acţiunile practice: planificare atentă, perseverenţă, vorbire înţeleaptă etc.

Încheiere: Când omul îşi face partea lui, Dumnezeu sigur şi-o face pe a Sa (chiar dacă nu întotdeauna se vede): deşi numele lui Dumnezeu nu este menţionat în cartea Estera, semnele intervenţiei Sale sunt vizibile în permanenţă. Cursul istoriei nu îl putem schimba singuri, dar îl putem schimba cu Dumnezeu

Postat in: Alex Neagoe, Schițe de predici De catre: March 9, 2014