Râul de sub locaşul sfânt Text: Ezechiel 47:1-12

Introducere

 • Rolul dublu al apei: distrugere (inundaţii) sau sursă de viaţă/binecuvântare
 • Inundaţiile recente, inclusiv la subsolul bisericii, arată forţa destructivă a apei, dar ne poate face să ne gândim şi la Ezechiel 47:1, în care râul de sub locaşul sfânt este un semn al binecuvântării
 1. Importanţa acestui râu
  1. Importanţa râurilor/apei pentru aşezările omeneşti: majoritatea localităţilor mari sunt pe malul râurilor sau al mării
  2. Importanţa râului în vremea lui Ezechiel
   1. Starea poporului lui Dumnezeu: exilul (40:1)
   2. Starea locaşului sfânt: îndepărtarea slavei lui Dumnezeu (8:3-4; 12:22-23)
  3. Importanţa râului în vremea noastră: starea multor biserici în România, în Europa şi în lume: stagnare, recesiune, apatie, superficializare.
 2. Efectele râului
  1. Vindecarea mării (v. 8)
   1. Marea ca simbol al răului în literatura apocaliptică
   2. Rolul reformelor/trezirilor spirituale în limitarea răului în lume, respectiv în progresul social: Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului; lipsa reformei în Balcani
  2. Răspândirea vieţii (v. 9)
   1. Marea Moartă ca simbol al morţii
   2. Vitalizarea bisericii în timpul trezirilor spirituale: Ţara Galilor, etc.
  3. Asigurarea hranei şi bunăstării (v. 12)
   1. Hrana şi bunăstarea materială – în familii când oamenii se întorc la Dumnezeu şi renunţă la alcool, imoralitate etc.
   2. Hrana spirituală când oamenii redescoperă pasiunea pentru Scriptură
 3. Izvoarele râului
  1. Prezenţa lui Dumnezeu:
   1. În profeţia lui Ezechiel: Manifestarea proaspătă a prezenţei şi slavei Sale în mijlocul poporului Său (43:1, 4-5; 44:4)
   2. În NT: lucrarea Domnului Isus – apa din coasta străpunsă
  2. Redescoperirea sfinţeniei poporului lui Dumnezeu – în Casa lui Dumnezeu şi în viaţa personală (43:7-8)
   1. Asumarea vinovăţiei proprii (43:10b -11a)
   2. Însuşirea fără rezerve a planului lui Dumnezeu pentru locaşul Său (43:10-12)
   3. Rezidirea altarului (închinare şi jertfă) (18-27)
   4. Curăţirea locaşului: Scoaterea din locaşul sfânt a tot ce este lumesc (44:7, 9)
   5. Trierea şi responsabilizarea leviţilor/slujitorilor (44:10, 13-16): nu neapărat o eliminare a celor care s-au făcut vinovaţi, dar cel puţin o limitare a autorităţii şi atribuţiunilor acestora. Cei ce rămân în slujire trebuie la rândul lor să facă slujirea cu mare grijă (44:17-27)
   6. Integritate în viaţa socială (45:9-12)

Încheiere:

 • Localizarea acestui mesaj între Paradisul pierdut (râurile din Eden, Gen. 2:10) şi Paradisul regăsit (Apoc. 22:1). Între aceste două momente de început şi de final al istoriei, putem şi noi experimenta râul binecuvântării lui Dumnezeu (Ps. 46:4).
 • „Râu al binecuvântării”

Postat in: Alex Neagoe, Schițe de predici De catre: May 18, 2014