Studiu Biblic

Biserica – Ambasada cerului (01) – Efeseni 1 v 1-14

Postat in: Studiu Biblic De catre: septembrie 30, 2019

Dumnezeu caută un om pentru lucrarea Lui națională Text: Geneza 12:1-2, Ezechiel 22:29-30 Ideea centrală: Binecuvântat pentru a fi o binecuvântare pentru națiune Explicaţii contextuale și exegetice: Chemarea patiarhului Avraam are loc în contextul vitregit al unui pământ corupt de păcat. Geneza 10:32 sumarizează neamurile care s-au răspândit pe fața pământului, textul fiind cunoscut în […]

Postat in: Studiu Biblic De catre: octombrie 24, 2014

Misiunea în propria localitate Text: 2 Cron 7:12-15, Prov 11:11, Psalmul 127:1 Verset de aur: Prov.11:11 Ideea centrală: Biserica lui Cristos este o comunitate imlicată activ în comunitatea locală Explicaţii contextuale și exegetice: Sunt convins că binecuvântarea lui Dumnezeu persistă asupra unei localităţi sau a unei ţări şi datorită prezenţei celor credincioşi din ea (Prov.11:11). […]

Postat in: Studiu Biblic De catre: octombrie 24, 2014

Misiunea între rude și vecini Text: Marcu 5:15-19, Fapte 16:22-34 Verset de aur: Marcu 5:19 Ideea centrală: Relaţiile de rudenie şi vecinătate sunt căi de comunicare a mesajului mântuirii Explicaţii contextuale și exegetice: Misiunea este dificilă şi costisitoare pentru că este extrem de complexă. Ea nu înseamnă doar transmiterea unui mesaj, asemenea unei scrisori. Ea […]

Postat in: Studiu Biblic De catre: octombrie 10, 2014

Misiunea părinților față de copii Text: Efes 6:4, 2 Tim 3:14-15, Prov 22:6 Verset de aur: Deutr. 6:5-7 Ideea centrală: Esenţa misiunii părinţilor este ucenicizarea generaţiei următoare Explicaţii contextuale și exegetice: Porunca de a face ucenici este pentru toţi urmaşii Domnului Isus. Această poruncă este legată, mai strâns decât pare la prima vedere, şi de […]

Postat in: Studiu Biblic De catre: octombrie 8, 2014