Cu ce pleci de la cruce? (Marcu 15:21-41)

Introducere

–          Cina Domnului ca ocazie de a trece în mod periodic pe la crucea lui Hristos

–          Obiceiul de a lua câte ceva din locurile importante în care ajungem

–          Evangheliile evidenţiază anumite persoane (sau categorii de persoane) care au avut ocazia de a fi în preajma crucii lui Hristos. Fiecare au plecat cu câte ceva de acolo.

 1. Cu amprenta crucii: Simon din Cirena (v. 21)
  1. „Semnele” efortului său: julituri, bătături, oboseală?
  2. Valoarea efortului său

i.      Deosebită şi unică, în multe privinţe

ii.      Totuşi, nu garantează mântuirea sau binecuvântarea sa pe termen lung

 1. Eforturile noastre: frecventarea bisericii, contribuţii financiare, jertfe şi slujiri diverse

i.      Importante: poate multe şi-au pus amprenta asupra noastră sau a familiilor noastre

ii.      Nu garantează însă mântuirea / binecuvântarea prin ele însele

 1. Cu sentimentul de inutilitate (v. 15, 23, 36): ostaşii care I-au oferit buretele
  1. Rolul buretelui: anestezic/narcotic
  2. Motivul refuzului: foarte probabil, refuzul de a ocoli/diminua în vreun fel grozăvia crucii
  3. Trăirile ostaşilor: inutilitate, nedumerire
  4. Sentimentul „buretelui nestors” la noi: am vrut să schimb/fac ceva în biserică/societate dar nu am găsit înţelegere, sprijin etc.
 2. Cu câştiguri mărunte: ostaşii care i-au luat hainele / cămaşa (v. 24)
  1. Valoarea „câştigurilor” (hainelor) pentru ostaşi
  2. „Câştiguri mărunte” în creştinism astăzi: socializare, contacte, imagine, semnificaţie etc.
 3. Cu informaţii şi opinii noi (v. 26; Ioan 19:19)
  1. Informaţii generale de pe plăcuţă: trecătorii (v. 26)
  2. Prejudecăţi confirmate (că Isus nu este Hristosul, întrucât nu a coborât de pe cruce): preoţii, liderii, unii din popor
  3. Concluzii corecte:

i.      Despre Hristos: sutaşul (v. 39)

ii.      Despre răutatea oamenilor: femeile (v. 40-41)

 1. Cu veşnicia asigurată: tâlharul din dreapta (Luca 23)
  1. A înţeles dreptatea judecăţii lui Dumnezeu (Luca 23:40)
  2. A înţeles că este vinovat (Luca 23:41)
  3. A acceptat şi a mărturisit în mod public pe Hristos ca Domn şi Mântuitor (Luca 23:41b-42)
 2. Cu o familie nouă (Ioan 19:26-27)
  1. Atunci: Maria dobândeşte un fiu iar Ioan o mamă
  2. Acum: o înţelegere nouă a ceea ce poţi primi şi a ceea ce poţi oferi, ca parte a familiei creştine

 

Încheiere: nu este atât de important cu ce pleci cât cu cine pleci – dacă pleci cu Hristos şi cu familia Sa!

Betel, 06.07.2014.

Postat in: Schițe de predici De catre: July 11, 2014

Bine ai venit!Bun venit pe pagina Bisericii Betel

Ne-am bucura să ne contactezi!