Educatie

Viziune şi structură

Educaţia biblică a reprezentat dintotdeauna una dintre principalele aşteptări ale lui Dumnezeu de la membrii şi familiile poporului Său (Deut. 11:21; 2 Tim. 3:15-17). Cultul baptist, în mod special, a făcut din educaţia biblică una dintre primele sale priorităţi. Nu este deci deloc surprinzător să regăsim acelaşi accent în viaţa Bisericii Betel. O mare parte dintre activităţile şi slujirile bisericii conţin o componentă importantă de educaţie. Un loc central, în sensul acesta, îl are, fără îndoială, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu în cadrul serviciilor de închinare ale bisericii. Fiind însă o biserică relativ mare din punctul de vedere al numărului de membri şi de participanţi la serviciile bisericii, am ajuns să înţelegem că o nevoie reală a membrilor şi aparţinătorilor bisericii este şi aceea de a se întâlni în formule mai restrânse, care să le dea posibilitatea de a se cunoaşte şi de a se sluji reciproc. Astfel, s-a ajuns la dezvoltarea unui sistem de clase (sau grupe) de şcoală duminicală, coordonate prin intermediul departamentului de educaţie al bisericii. La ora actuală, în cadrul Bisericii Betel funcţionează 12 astfel de grupe, care se întâlnesc în fiecare duminică între orele 10.00-11.00: patru grupe pentru copii (preşcolari; clasele I-III; clasele IV-V; clasele VI-VIII), una pentru liceeni, una pentru tineri necăsătoriţi (peste 18 ani), patru pentru familii, una pentru cor şi una (mai lărgită) în sala mare a bisericii. Cu un caracter oarecum distinct, dar tot în spaţiul Bisericii Betel, funcţionează şi o grupă pentru persoane cu deficienţe de auz („Biserica Betesda”).

Educaţia copiilor

În ceea ce priveşte clasele de şcoală duminicală pentru copii, atât temele abordate cât şi metodele de predare utilizate la aceste clase sunt adaptate diverselor grupe de vârstă, iar învăţătorii care predau la aceste clase sunt pregătiţi în mod special pentru lucrarea cu copiii. Pentru stimularea implicării active a copiilor atât la clase cât şi în alte slujiri, a fost realizat un sistem de punctaj (pe criterii de prezenţă, punctualitate, atitudine, teme de casă, implicarea în activităţile bisericii), pe baza căruia, la sfârşitul fiecărui semestru se acordă anumite premii şi recompense. Pe lângă clasele de şcoală duminicală, în cadrul departamentului de copii se organizează anual tabere, cluburi de vacanţă, o „olimpiadă biblică” (pe diverse categorii de vârstă), un cor de copii, cât şi lecţii de muzică pentru copiii care învaţă să cânte la diverse instrumente. La rândul lor, învăţătorii de copii din cadrul bisericii se întâlnesc săptămânal pentru pregătire, rugăciune şi părtăşie, iar periodic participă la conferinţe şi întâlniri zonale de pregătire, împreună cu alţi învăţători de copii din ţară.

Tot cu scopul educării biblice a copiilor, dar cu un accent mai pronunţat evanghelistic şi de dezvoltare personală, în cadrul Bisericii Betel funcţionează, începând din octombrie 2012, „clubul AWANA”. Acest club este gândit în mod special pentru a le oferi copiilor din biserică posibilitatea de a se întâlni în fiecare sâmbătă între orele 11.00-13.00 şi de a invita prieteni şi colegi care nu frecventează în mod obişnuit serviciile unei biserici. AWANA reprezintă un program special pentru copii şi tineri,  prin intermediul căruia aceştia ei pot să îşi dezvolte aptitudini fizice (prin competiţii sportive), abilităţi sociale (cum ar fi dăruirea sau relaţionarea cu alţii) şi să îşi însuşească valori şi principii moral-creştine, bazate pe Sfânta Scriptură.  Clubul are trei secţiuni principale: timpul de jocuri, timpul bucuriei (lecţia biblică, un cântec şi un verset) şi timpul echipei (copiii, împărţiţi pe grupe de vârstă, fundamentează adevărurile biblice învăţate şi spun versetul de memorat).

Clasele pentru adulţi

În ceea ce priveşte grupele de şcoală duminicală pentru adulţi şi liceeni, acestea urmăresc cinci obiective majore:

  1.  închinare (mai ales prin rugăciune dar şi prin cântare);
  2.  studiu biblic (conform calendarului de studiu biblic al bisericii);
  3.  grijă social-umanitară (faţă de membri grupei, dar şi faţă de persoane din afara grupei şi chiar din afara bisericii);
  4.  consiliere şi supraveghere spirituală;
  5.  evanghelizare şi misiune.

Fiecare grupă are persoane desemnate în mod specific ca responsabili pentru îndeplinirea acestor obiective, cât şi un coordonator al grupei, toţi aceştia lucrând în directă legătură cu pastorii bisericii. În mod special, cei care conduc studiul biblic în cadrul grupelor, se întâlnesc săptămânal pentru pregătirea împreună a lecţiei din duminica următoare.

Educaţie creştină în afara bisericii

Lucrarea de educaţie biblică a Bisericii Betel nu se rezumă la activităţile curente desfăşurate în perimetrul bisericii (predicarea, clasele de şcoală duminicală, clubul AWANA). Educaţia biblică este promovată şi cultivată în multe alte feluri, precum conferinţe, tabere, grupuri de ucenicie sau părtăşie, întâlniri ocazionale a anumitor grupuri de persoane din biserică etc. Mai mult însă, întreaga lucrare de educaţie biblică a bisericii este organizată şi susţinută aşa încât să încurajeze studierea şi însuşirea cu seriozitate a Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa personală a membrilor bisericii şi în familiile acestora.

Alexandru Neagoe