Familii

Ținta noastră? Familii sănătoase într-o biserică sănătoasă!

Relația în care intrăm atât cu Dumnezeu cât și unii cu alții odată cu mântuirea noastră și integrarea în biserică este asemănată în Scriptură cu relația de familie (vezi, spre exemplu, 2 Cor 6:18). Unitatea bisericii, coeziunea și sănătatea “casei lui Dumnezeu” care este trupul lui Hristos de la Betel, depinde în mare măsură de modul în care fiecare familie își găsește locul și toți membrii ei își înțeleg rolul de “oameni din casa lui Dumnezeu” (Efeseni 2:19). Din acest motiv familiile sunt importante pentru noi. În contextul familiei lărgite de la Betel nu doar indivizii își găsesc loc în slujire, ci și familiile, ca unități individuale, sunt prețuite și li se acordă o atenție specială. Aceasta începe chiar înainte ca unitatea familială să se închege, prin cursul de pregătire în vederea căsătoriei, care este obligatoriu pentru toți cei care vor să-și lege destinele la Betel. Pe parcursul celor aproape 15 ani de când se derulează acest curs am constatat că acei care l-au parcurs au familii mult mai stabile.

Trăim în vremuri în care familia este constant sub atac (din nefericire anul acesta și noi, ca biserică, am experimentat aceste atacuri), de aceea este necesar să strângem rândurile și să veghem unii asupra altora, susținându-ne și încurajându-ne unii pe alții. Programul de rugăciune de joia prin care ne rugăm pentru fiecare dintre familiile bisericii acoperind într-un an întreaga membralitate este una dintre formele de susținere a familiei. Serviciile de binecuvântare a copiilor sunt oportunități în care ni se amintește că nu numai familia, ci și întreaga biserică își asumă responsabilitatea de a veghea și de a asista părinții în creșterea copilului în învățătura creștină. Serile de părtășie ale grupelor de școală duminicală la care participă întreaga familie au ca scop întărirea relațiilor dintre familiile bisericii și încurajarea reciprocă. Periodic organizăm conferințe pentru familii în care sunt implicați atât părinții cât și copiii și în cadrul cărora se dă învățătură specială pentru a asigura o creștere plenară a familiei, pentru că o biserică sănătoasă este formată din familii sănătoase. Vizitele pastorale, la rândul lor, sunt ocazii nu numai pentru a încuraja familiile bisericii, dar și pentru a detecta posibile probleme care pot mai apoi fi adresate în cadrul întâlnirilor de cosiliere pastorală. Chiar dacă trendul în societate este îngrijorător în ce privește stabilitatea familiilor, știm că dacă vom funcționa bazați pe principiile biblice familiile noastre vor rămâne în picioare, de aceea lucrarea cu familiile va continua să aibă o importanță centrală în cadrul slujirii din biserica noastră.

 

– Petru Bulica