Lucrarea cu femeile

FILOSOFIA LUCRĂRII

 1.  Viziunea lucrării cu femeile

 Lucrarea cu femeile din Biserica Betel îşi propune glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenice mature în Christos. Aceasta se va realiza prin încurajarea şi facilitarea creşterii spirituale personale a câtor mai multe dintre femeile bisericii noastre pentru a deveni membre sănătoase şi active ale Trupului lui Christos, prin motivarea, echiparea şi implicarea lor în diferitele aspecte ale slujirii creştine în scopul edificării şi lărgirii Împărăţiei lui Dumnezeu.

 1. Declaraţia de misiune

A. Dorim ca fiecare femeie din biserică, în conformitate cu Coloseni 1:10-12,

 • să Îl descopere pe Dumnezeu în mod personal;
 • să trăiască o viaţă de credinţă fundamentată în Cuvânt şi care să reflecte plinătatea Duhului Sfânt;
 • să îşi identifice şi să-şi folosească darurile spirituale cu care a fost înzestrată în conformitate cu chemarea primită şi sub autoritatea liderilor bisericii;
 • să fie un exemplu demn de urmat în familie, biserică, între vecini şi la locul de muncă.

B. În urma identificării câtorva nevoi de slujire din biserica noastră, s-au conturat următoarele compartimente (în ordine alfabetică):

I.  Administrativ

A. Resurse pentru alte compartimente

 1. misiune
 2. vizitare bolnavi
 3. compartimentul social

B. Activităţi pentru biserică

 1. ospitalitate, organizare de mese la biserică
 2. primirea oamenilor în biserică
 3. curăţenie generală, întreţinerea clădirii, împodobire pentru evenimente speciale

C. Oferte de servicii – babysitting ,curăţenie, îngrijire bolnavi

II. Consiliere

 1. Formare de consilieri
 2. Oră de consiliere
 3. Consiliere pe telefon

III. Creştere spirituală, ucenicie, mentorare

 1. Formare de grupuri de ucenicie femei
 2. Organizarea de conferinţe pentru femei
 3. Formare de lideri în lucrarea cu femei (mentore)

IV. Educaţie

 1. Meditaţii gratuite sau sponsorizate
 2. Cursuri, calificări profesionale
 3. Pregătire în domeniul îngrijirii copilului
 4. Bibliotecă

V.  Misiune

 1. Femei misionare pe plan local
 2. Femei misionare în alte ţări, sau zone ale ţării
 3. Grup de rugăciune pentru susţinerea misionarilor şi a lucrării de misiune a bisericii

VI. Rugăciune

 1. Lanţ de rugăciune pentru problemele bisericii, probleme speciale
 2. Grupuri de luptă spirituală

VII. Vizitare

 1. Bolnavi în spitale
 2. Bolnavi bătrâni acasă
 3. Familii cu probleme speciale
 4. Vizite medicale

Principii de funcţionare a compartimentelor:

 • Fiecare compartiment va fi coordonat de una sau două femei;
 • Rolul coordonatoarelor va fi acela de a încuraja participarea a cât mai multe femei în compartimentul respectiv, în funcţie de disponibilitate şi darurile pe care le au;
 • Se va urmări formarea unui nucleu de lucru în fiecare compartiment promovându-se lucrul în echipă;
 • În vederea dezvoltării lucrării pe termen lung, se va avea în vedere atât implicarea femeilor mature cât şi atragerea câtor mai multe femei tinere, în scopul formării lor pentru slujire;

Se au în vedere întâlniri periodice ale tuturor femeilor din biserică pentru părtăşie şi încurajare, când se va analiza activitatea desfăşurată în compartimente şi se vor stabili obiective.

Lucrarea cu femeile este o parte integrantă a lucrării bisericii noastre, sprijinind în mod complimentar diferitele activități care se desfăşoară în compartimentele existente.