Misiune

Moșnița Nouă & Chevereșul Mare

Biserica Creştină Baptistă „Emaus” Moşniţa Nouă, s-a constituit în data de 28.04.2008, din iniţiativa, şi ca Biserică Misiune a Bisericii Creştine Baptiste Nr. 1 „Betel” Timişoara.

Locaţia, de la data constituirii până în prezent, este în Moşniţa Nouă, nr. 69/A, în locuinţa fratelui pastor Cuzman Ioan; s-a primit un teren, în suprafaţă totală de 2192 mp.

Biserica Creştină Baptistă „Betel” Chevereşu Mare, s-a constituit în data de 25.02.2001, din iniţiativa, şi ca Biserică Misiune a Bisericii Creştine Baptiste „Betel” Timişoara, în localitatea Chevereşu Mare ca proprietate a Bisericii Creştine Baptiste „Betel” Timişoara, cumpărată prin susţinerea financiară a unei Biserici din SUA – San Vicente Community Church, şi amenajată ca locaş de închinare, prin efortul propriu al Bisericii Creştine Baptiste „Betel” Timişoara.

Aceaste biserici misiune, poate fi, şi ar trebui să fie, o bună oportunitate de lucrare şi de destindere pentru tineretul Bisericii „Betel” Timişoara.

 

Nițchidorf

Lucrarea de misiune în comuna Nitchidorf a început în anul 1998 printr-un grup de tineri din biserica Betel împreună cu un număr restrâns de frați care mergeau la început în casa părinților fratelui Sami Tuțac. Mai târziu, s-a cumpărat o casă unde oamenii puteau să vină să asculte Evanghelia.
După câteva luni, fratele Daniel Bejinar a preluat lucrarea de misiune, fiind ordinat ca și pastor misionar din partea bisericii Betel din Timișoara.
În anul 2000 s-a construit o biserică nouă cu ajutorul unor frați din biserica Betel și din Statele Unite.
Împreună cu cei de acolo s-a început o lucrare de misiune în satul vecin, Blajova, unde s-au făcut evanghelizări și s-au împărțit Biblii și broșuri prin tot satul.
Până acum au avut loc două botezuri la râul care trece prin sat. Deși nu există încă o clădire pentru biserica de acolo, oamenii se întâlnesc în fiecare duminică într-o sală a Căminului Cultural.
La Nitchidorf se desfășoară o lucrare printre tineri și adolescenți, care se întâlnesc săptămânal pentru studiu biblic și închinare. Anul acesta, patru tineri au făcut legământ cu Domnul în apa botezului.

Suntem mulțumitori Domnului pentru lucrarea Lui la care putem să fim și noi parte ne simțim onorați și binecuvântați.

 

Folea

Această biserică a luat ființă în anul 2000. În acest timp Dumnezeu a lucrat la inima unor oameni, care au făcut legământul cu El și au devenit membrii ai bisericii.
În prezent suntem 12 membrii. În acești ani am avut activități cu copii, ducându-i în tabere, în misiune și totodată seri de evanghelizare și nopți de rugăciune împreună cu bisericiile din jur. Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit în familia Hanes Nicolae și Ana schimbându-le în totalitate comportamentul și caracterul, devenind astfel o mărturie pentru întreg satul Folea.
Nădăjduim că Dumnezeu va lucra în continuare, convingând oamenii că au nevoie de mântuire.

 

Biled

Biserica Creștină Baptistă Betel Biled are o prezență considerabilă în localitate. A rezistat la proba timpului, având continuitate. Din punct de vedere numeric a oscilat dealungul timpului. La ora actuală numără 24 de membrii și este dinamică. Are o lucrare frumoasă cu copiii, majoritatea lor venind din familii neevanghelice. Deasemenea are o lucrare cu femeile la care participă prietene din localitate și invitate speciale din comunitatea baptistă.

Mulțumim Domnului pentru biruința pe care o avem în numele Lui și pentru Biserica Betel din Timișoara la ceas aniversar.

 

Voiteg

Începutul Bisericii Baptiste din Voiteg este legat de o mare nenorocire.
În 2 decembrie 1990 aici a avut loc un cutremur care a distrus multe case din sat. Un grup de frații din Biserica Șega din Arad la inițiativa fratelui Pășcuț Nistor au venit, au văzut gravitatea situației și au ajutat familii greu încercate, apoi au vestit Evanghelia în aer liber. Întâlnirile s-au ținut pe câmp până în toamna anului 1991, iar odată cu venirea frigului adunarea a început să se întâlnească într-o casă. În toamna anului 1994 a fost inaugurată actuala clădire a bisericii.
Ulterior biserica a fost preluată și susținută de Biserica Baptistă ”Betel” din Timișoara. Aici s-au implicat cu devotament frații: Ghiță Alecsei, Mircea Coroamă, iar în prezent Valentin Giurici. Frații din Biserica din Voiteg au avut inițiativa ca în anul 2000 să înceapă o biserică și în satul vecin: Folea.
În prezent biserica numără 20 de membrii și un grup de 15-20 copii și tineri care provin din familii neevanghelice. Copii și tinerii beneficiază de o atenție specială prin întâlniri săptămânale, prin tabere de vară și școli biblice de vacanță.
Ca rezultat al investiției în copii, dăm exemplul unei fetițe de aproximativ 10 ani care a început să vină la întâlnirile de școală duminicală, apoi mama ei a venit s-a împăcat cu Dumnezeu și s-a botezat.
Iată cum Dumnezeu a schimbat nenorocirea în binecuvântare și oamenii din Voiteg îl pot cunoaște pe El.