Ucenicie

Mandatul de a face ucenici l-am primit direct de la Domnul Isus. În cunoscutul text din Matei 28:19, Domnul Isus spunea: “…Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile”. Acesta este un mandat, o poruncă pentru fiecare credincios.
În Biserica Betel acest mandat este pus în practică de ani de zile, în diferite moduri. În acest fel au crescut și s-au format multe generatii de ucenici sau ucenicizatori, care au aplicat adevarurile învățate din Scriptură si au dat mai departe aceste adevăruri.

 

Viziunea noastră

Viziunea noastră se bazează pe acest mandat din Matei 28:18-20 și ne dorim ca fiecare membru al bisericii să crească și să devină un adevarat ucenic al lui Cristos. Ne dorim ca toți cei care sunt implicați în lucrarea de slujire a bisericii, să învețe și să fie formați și echipați în grupele de ucenicie, formându-se ca lucrători care cunosc și respectă normele Scripturii, dar alături de ei, ne dorim această echipare pentru toți tinerii și membrii activi ai bisericii noastre.

 

În trecut

Fiind prima biserică română din oraș, Biserica Betel a fost locul unde studenții veneau la închinare pe perioada studiilor. Odată cu venirea fratelui Pitt – Petru Popovici la Timișoara, Betelul a devenit un adevărat centru de formare al viitorilor slujitori cu Evanghelia. Păstorii care au urmat au încurajat și ei implicarea tinerilor și studenților în lucrarea de predicare și în misiunea pe sate, în scopul formării lor pentru slujire. Mulți dintre studenții veniți la facultățile din orașul nostru și care ulterior au devenit păstori, au predicat pentru prima oară în biserica noastră. Orele de tineret erau adevărate oportunități de instruire interactivă a tinerilor, studenții ocupând un loc important atât în organizarea cât și în conducerea studiilor prezentate. În felul acesta, biserica noastră a creat timp de decenii un cadru în care 2 Timotei 2:2 a devenit realitate.

~Pastor, Petrică Bulica

 

În prezent

Punerea în practică a viziunii noastre în domeniul uceniciei, se poate realiza prin creerea acestui context în care tinerii bisericii noastre și în special cei implicați în slujire în diferite departamente să poată să își dezvolte caracterul și abilitățile și astfel să îl slujească pe Domnul, în societate în locul în care Dumnezeu i-a așezat, dar și în slujirea din biserică. Dezvoltarea caracterului și a abilităților se poate reliza foarte bine atât prin studiu biblic personal, prin participarea activă și învățarea în cadrul serviciilor bisericii, dar și prin echiparea făcută în grupurile mici de ucenicie.
De asemenea viziunea noastră este ca din cei care ne vizitează biserica, fiind studenți, să găsească la Betel locul în care să se formeze ca viitorii lideri-slujitori, care să fie lumină și sare în contextul secular în care vor activa și totodată instrumente în mâna lui Dumnezeu folosite pentru zidirea bisericilor din care vor face parte.
Este rândul generatie noastre să punem în practică ceea ce Domnul Isus ne învață în Matei 28:19 “Faceți ucenici din toate neamurile…”.
În prezent, în biserica noastră, am organizat grupurile de ucenici pornind de la un grup care constitue nucleul de bază, împreună cu care am parcurs un material de echipare și pregătire. În cursul întâlnirilor cu grupul de bază am abordat echiparea vizând câteva direcții:
– Însușirea unei metode de a studia Biblia în mod eficient și care să fie de ajutor pentru citirea, studierea și aplicarea Bibliei în viața noastră personală.
– Am parcurs un material care urma să fie predat grupurilor de ucenicie, material inspirat din viața lui Iosif.
– Parcurgerea împreuna cu grupul de bază, a materialului “Cum sa conduci un grup mic”.
După instruirea grupului de bază de lideri-invățători, au fost repartizati tinerii în aceste grupuri de ucenicie, lucrarea de ucenicie fiind adresată în special grupelor de liceeni, tineri studenți și tineri adulți.
Materialele studiate împreună cu grupurile de ucenicie au fost: Viața lui Iosif, Femeile Bibliei, Identitate în Hristos, Viața condusă de scopuri, etc.
În paralel au început cursurile de homiletică pentru instruirea tinerilor care vor sluji cu predicarea. Acestor tineri li se acordă asistența necesară în pregătirea lor, iar în cadrul serviciilor de seară ale bisericii, li se acordă un timp pentru ca să poată vestii Cuvântul lui Dumnezeu. Exemplul generațiilor trecute și nevoia reală în bisericile noastre, de lideri laici maturi în credință, ne-au determinat să facem din ucenicie, mentorare și formarea de lucrători pe câmpul Evangheliei o prioritate tot mai mare în cadrul lucrării din Betel.
În continuare alți tineri se alatură grupelor de ucenicie, studiind și pregătindu-se pentru a fi desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună.

~Prezbiter Ionică Olariu – coordonatorul lucrării de ucenicie