Tema: Primeste răscumpărarea Domnului Isus 

Text: Ioan 8:30-36; 9:35-41 | Verset de aur: Ioan 8:36

Ideea centrală: Dumnezeu oferă tuturor oamenilor posibilitatea ca prin credința în Domnul Isus să fie iertați și răscumpărați de sub robia păcatului. 

Scopul lecției: Să ne ajute să conștientizăm nevoia de răscumpărare, să ne învețe cum a fost câștigată răscumpărarea noastră prin lucrarea Domnului Isus și să ne motiveze să nu pierdem oportunitatea de a devenii beneficiarii aceastei mărețe răscumpărări.

Explicații contextuale și exegetice 

Evanghelia după Ioan este structurată în jurul a șapte miracole sau semne făcute de Domnul Isus în public și a opta făcută doar înaintea și pentru ucenicii Săi, după învierea Sa din morți. Aceste minuni au scopul de a demonstra că El este Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, Ioan continuă să prezinte o serie de șapte întâlniri cu Domnul Isus a unor oameni diferiți, din societate evreiască și nu numai, și, mai ales, el scoate în evidență cele șapte afirmații Eu sunt ale Domnului Isus. Scopul întregii scrieri este menționat în versetul cheie al evangheliei: Ioan 20:31. 

Capitolul opt conține o lecție deschisă a Domnului Isus (8:12-59), ținută după ce a avut loc o întâlnire mai deosebită cu o femeie păcătoasă adusă de cărturari și farisei la El (8:1-11). Discursul Domnului Isus are de-a face cu starea deplorabilă în care se află oamenii din cauza păcatului și cu răscumpărarea pe care o pot primi aceștia prin credința în El. Lecția de astăzi ne ajută să înțelegem:

1. Nevoia oamenilor de a fi răscumpărați (v. 31-34)

Întreg capitolul opt conține tensiunea aceasta între ce spune Domnul Isus despre oameni că sunt și ce cred ei despre ei înșiși (vs. 15, 21, 33, 41). Observați însă că în versetul 34, prin pronumele nehotărât „oricine” este subliniat faptul că toți oamenii sunt păcătoși, deoarece toți păcătuiesc sau au ca mod de viață trăirea în păcat, atât cei care sunt prinși săvârșind păcate grave (exemplul femeii), cât și cei care ascund păcatul sub haina religiei strămoșești (așa cu făceau fariseii și cărturarii).

Confruntați cu mesajul Domnului Isus unii își recunosc starea, dar alții îi condamnă pe cei din jur și se încăpățânează să aducă argumente cu privire la neprihănirea și nevinovăția lor. În esență, lecția pe care Domnul Isus vrea s-o dea iudeilor este că toți sunt păcătoși. Unii dintre ei au înțeles, ne spune Ioan, și au crezut în El (v. 31). Folosind imaginea robiei, pe care evreii o înțelegeau foarte bine, Domnul Isus continuă să le spună că păcatul îi ține pe oameni în robia lui. Rob înseamnă om aservit, aflat în dependență totală față de stăpân, fără drept și putere de a decide pentru sine însuși prin voință proprie, condus și dirijat de stăpân. Domnul Isus afirmă clar că oamenii sunt robi ai păcatului, câtă vreme trăiesc în păcat (v. 34).

Cărturarii și fariseii condamnau păcatul pe care l-au descoperit în viața femeii prinse în preacurvie, în timp ce în inima lor era ură, viclenie și dorință de răzbunare. Atitudinea lor îi așează într-o stare de robie a păcatului. Bătălia cu păcatul s-a pierdut în Eden. Acolo păcatul a biruit în inima primilor oameni și astfel s-a instaurat în univers și în ființa umană domnia lui, aceasta dictând mersul și dinamica lumii în care trăim (Efeseni 2:1, 2) și amprentând dramatic viața oamenilor și astăzi (Romani 3:32; 5:12; 6:16). Cea mai mare problemă a lumii în care trăim astăzi și a oamenilor care viețuiesc în ea este păcatul.

2. Soluția pusă de Dumnezeu la dispoziție: răscumpărarea (v. 35-36)

Domnul Isus aduce oamenilor de atunci soluția pentru salvarea lor. Ea rămâne valabilă până astăzi și cât va ține pământul acesta. Observați că versetul 35 subliniază o prerogativă pe care numai fiii o au, și anume, aceea de a rămâne veșnic moștenitori în casa stăpânului, a tatălui. Robii pot fi alungaţi, pot fi vânduți pe piața de sclavi, puteau fi stăpâniți în contexul robiei romane, conduși și, dacă nu se supuneau sau nu mai erau plăcuți stăpânului, chiar omorâți.

Domnul Isus ne învață că mai plăcut este statutul de fiu. Vesetul 36 ne explică și procesul. Fiul ne face liberi și Tatăl ne înfiază prin Fiul. Prin Fiul lui Dumnezeu, robii devin fii. Soluția este o Persoană, Cristos. Dacă prin Adam am fost învinși de păcat, Domnul Isus a adus biruință asupra păcatului. Prin credința în Domnul Isus nu mai trăiești în păcat, ci cunoscându-L (v. 32), crezând adevărul despre El (v.31a) și rămânând în ascultare de Cuvântul Lui, ca să fii liber cu adevărat (v. 31b). Prețul răscumpărării a fost plătit de El la cruce. Tatăl L-a făcut urzitorul unei răscumpărări veșnice, câștigate nu cu sânge de animale, ci cu Însuși sângele Său (Evrei 9:11, 12).

3. Răspunsul așteptat de Dumnezeu (v. 35-41)

Capitolul nouă prezintă o altă întâlnire și minune a Domnului Isus făcută pentru un orb din naștere. El a fost scos din întunericul fizic și adus la lumină. Captiv în întuneric pentru mulți ani, el a fost eliberat să trăiască și să se bucure de lumină prin puterea Fiului lui Dumnezeu.

Observăm că orbul are parte de o descoperire specială. Domnul Isus i se descoperă ca Fiu al lui Dumnezeu, iar răspunsul lui este credința și închinarea (v. 38). Este subliniat în versetele 39-41 un contrast între orbii fizic și cei care văd. Pericolul la care face referire Domnul Isus este să ai vedere fizică, însă să nu-ți poți vedea și recunoaște starea de păcat și să accepți răscumpărarea. O astfel de stare te ține rob, păcatul te ține încă în robie (v. 41). Aceasta este cea mai mare judecată a omenirii. Răspunsul corect este ca și cel al orbului vindecat în trup și în suflet: credința în Domnul Isus și o viață închinată Domnului.

Aplicații

Subliniază adevărul pe care Scriptura îl prezintă cu privire la condiția umană căzută în păcat. Cum a ajuns omul să păcătuiască și cum s-a pervertit natura umană de la cădere, toți oamenii devenind păcătoși?

Conștientizează audiența de imposibilitatea de a putea fi rezolvată problema păcatului prin soluții omenești. Prezintă câteva intenții ale oamenilor de a-și răscumpăra păcatele: faptele bune, mijlocirea sfinților, rugăciunea preotului, pelerinajele etc.

Atrage atenția asupra potețialei autoînșelări a oamenilor care cred că, dacă sunt religioși sau fac parte din familii de credicioși, sau sunt înscriși într-un registru de membri, sunt și răscumpărați. Oamenii răscumpărați pot fi religioși, mulți oameni religioși însă s-ar putea să nu fie răscumpărați (2 Timotei 3:1-5).

Solicită participanților la lecție să împărtășească felul în care au fost eliberați din robia păcatului.

Subliniază învățătura Domnului Isus cu privirea la viața trăită în libertate. O viață în care fac ce vreau trăind în păcat, înseamnă robie. Adevărata libertate este cea în care vreau și îmi place să fac ce vrea Domnul și Stăpânul meu: Isus Cristos.

Sugestii practice

1. Toți oamenii sunt păcătoși. Tu ai recunoscut asta? Îți cunoști bine păcatul? Vino în rugăciune și spune-I Domnului Isus ce este în viața ta. Nu uita 1Ioan 1:9.

2. Ai început să faci un obicei din a te uita în viața altora și de a vedea greșelile și păcatele lor? Ai început să-i critici, să-i condamni, ba chiar să faci din falimentele lor justificare pentru a trăi tu în păcatele tale? Cercetează-te și oprește-te. Meditează și roagă-te pentru cineva de care știi că e biruit de păcat. Caută-l, vorbește cu el și roagă-te pentru el ca să poată trăi ca fiu, nu ca rob.

3. Cum îți trăiești viața? Singur în izolare sau ești parte activă din comunitatea celor răscumpărați? Cum sunt relațiile cu frații tăi? Ia-ți un timp să te rogi pentru doi frați din biserica din care faci parte și să-i mulțumești Domnului pentru cei pe care i-a răscumpărat.

4. Spui și altora despre soluția lui Dumnezeu? Cu siguranță oamenii știu că sunt păcătoși, însă de cele mai multe ori nu vor să recunoască. Decide să le vorbești despre răscumpărare. Alege pe cineva căruia să-i spui că din rob poate ajunge fiu.

Întrebări pentru discuții

1. Cum definești răscumpărarea?

2. Daca ți se spune că ești păcătos, cum reacționezi?

3. Cum au ajuns toți oamenii să fie păcătoși?

4. Cum se poate primi răscumpărarea din robia păcatului în care se află oamenii? Prin ce metode?

5. Cum le poți spune oamenilor mai bine că au nevoie să fie răscumpărați?

6. Care sunt implicațiile unei vieți răscumpărate din păcat?

7. Ce te împiedică să trăiești o viață deplină în libertatea oferită de Domnul Isus Cristos?

Păstor Sabin Văran

Biserica Baptistă „Maranata” Moldova Nouă, Caraș-

Severin

Postat in: De catre: May 6, 2017