When:
April 2, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-04-02T10:00:00+03:00
2017-04-02T11:00:00+03:00

Tema: Descoperă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu

Text: Psalmul 119:1-20 | Verset de aur: Psalmul 119:11

Ideea centrală: Înțelegerea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu este esențială pentru ca omul să umble pe calea Domnului și să-și păstreze inima curată. 

Scopul: Să te motiveze să descoperi și să beneficiezi de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.

Explicații contextuale și exegetice 

Psalmul 119 este cel mai extins dintre Psalmii pe care îi avem în Scriptură, cuprinzând 176 de versete. El este un acrostih care constă din 22 de părți, fiecare parte având 8 versete și începând cu una dintre cele 22 de litere ale alfabetului ebraic.

Psalmul 119 vorbește despre supremația Cuvântului lui Dumnezeu, despre faptul că Legea lui Dumnezeu trebuie așezată în inima omului pentru ca apoi să devină temelie pentru trăirea vieții de fiecare zi. Acest aspect este dezvoltat pe toată întinderea Psalmului, fiecare dintre versete, cu excepția versetului 122, cuprinzând o referire la revelația lui Dumnezeu. Aceasta este evidențiată prin termeni cum ar fi legea, poruncile, căile, orânduirile, învățăturile, judecățile sau făgăduințele. Toate acestea fac referire la Cuvântul lui Dumnezeu, pe care omul este chemat să îl descopere, să-l așeze în inimă și să îl împlinească în viața de fiecare zi.

1. Descoperind adevărul Cuvântului lui Dumnezeu vei fi fericit (v. 1-3)

Unele dintre cele mai răspândite întrebări și căutări ale oamenilor din toate timpurile sunt legate de căutarea fericirii. Răspunsurile și soluțiile care se încearcă a fi oferite sunt diverse, peste toate ridicându-se învățătura Scripturii. Încă din primele cuvinte ale Psalmului 119, autorul afirmă faptul că omul care descoperă și urmează în viață Legea lui Dumnezeu va fi fericit. Expresia ferice de apare de două ori în primele două versete, făcând referire la oamenii care se călăuzesc după poruncile Domnului și umblă în neprihănire (vezi și Psalmul 1:1).

Este important de observat că în versetele 1-3 cuvintele folosite denotă un anumit nivel de dedicare din partea celui care descoperă și urmează adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, găsind astfel fericirea. Cel care va fi fericit umblă totdeauna după Legea Domnului, nu doar din când în când. Atunci când el Îl caută pe Dumnezeu, face lucrul acesta din toată inima, nu cu jumătăți de măsură. În privința nelegiuirilor, cel care găsește fericirea nu săvârșește nicio nelegiuire. Toate aceste expresii vorbesc cu putere despre dedicarea lui față de Dumnezeu.

2. Descoperind adevărul Cuvântului lui Dumnezeu ești provocat să umbli pe calea bună (v. 4-8)

Îndemnul psalmistului nu se rezumă la a descoperi și a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, ci merge mai departe accentuând importanța de a umbla pe calea trasată de El. Versetul 4 confirmă faptul că scopul pentru care Dumnezeu ne-a oferit poruncile Sale este ca ele să fie păzite cu sfințenie, aceasta fiind și dorința sinceră pe care psalmistul o exprimă în versetul 5 și versetul 8. Ascultarea și împlinirea adevărului lui Dumnezeu reprezintă condițiile umblării omului pe calea bună, nu pe o cale oarecare dintre multele căi pe care cineva le poate urma.

Ne amintim aici și de cuvintele lui Iacov, fratele Domnului, care ne îndeamnă la împlinirea Cuvântului, oferindu-ne exemplul unui om care își privește fața într-o oglindă și apoi uită imaginea pe care a văzut-o (vezi Iacov 1:22-24), lucru care se dovedește inutil. La fel de inutilă este și descoperirea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu fără vreun interes ca acest adevăr să devină temelia vieții și umblării de fiecare zi a omului.

In versetele 14, 16 și 18 din Psalmul 119, David vorbește despre valoarea deosebită pe care adevărul Cuvântului și împlinirea lui o aduc în viața celui credincios, termenii folosiți pentru a exprima această valoare fiind comori, desfătare și lucruri minunate.

3. Descoperind adevărul Cuvântului vei trăi curat (v. 9-12)

Un al treilea aspect dezvoltat în versetele pasajului din Psalmului 119 are de-a face cu umblarea în curăție înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În versetul 9, psalmistul ridică o întrebare și imediat oferă și răspunsul pe care îl dezvoltă și în versetele următoare, în mod deosebit în versetul 11. Expresia strâng Cuvântul Tău în inima mea vorbește despre acumularea și păstrarea Cuvântului în inimă, asemenea unei valori așezate la loc de cinste. Astfel, omul are capacitatea de a se păzi de păcat și de a trăi curat.

Scopul nu este doar acela de a acumula și păstra Cuvântul în inimă, ci și ca el să devină viu și lucrător (Evrei 4:12), atât în viața celui care îl înțelege, cât și a celor înaintea cărora este mărturisit.

Aplicații 

Accentuează importanța unei înțelegeri corecte a Cuvântului lui Dumnezeu, lucru care nu se întâmplă de la sine, ci impune cercetarea și aplicarea adevărului sub călăuzirea Duhului Sfânt. Părtășia personală și cea comunitară sunt cadre deosebit de importante pentru demersul acesta. Îndeamnă-i să mărturisească în fața celorlalți pe cei care experimentează această părtășie și beneficiile ei.

Subliniază aspectul dedicării care se găsește în aceste versete din Psalmul 119, un aspect care are în vedere inima și viața noastră, ambele trebuind dăruite lui Dumnezeu în întregime. Atrage atenția asupra efectului distructiv al unei inimi împărțite.

Dezvoltă și discută puțin pe marginea expresiei păzite cu sfințenie, care face referire la motivul pentru care Dumnezeu a dat oamenilor poruncile Sale (v. 4). Se poate vorbi aici și despre grija cu care cel credincios trebuie să se ghideze după poruncile Domnului și despre faptul că viața lui va fi caracterizată de sfințenie.

Spune: Cel care descoperă și înțelege adevărul Cuvântului trebuie să fie gata de a-l aplica și de a se ghida în funcție de voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită (Romani 12:2). Rămânând doar la nivel teoretic sau intelectual, fără dimensiunea practică, adevărul se va dovedi ineficient în viața și umblarea omului.

Accentuează în mod deosebit curăția inimii și a vieții ca rezultat al umblării omului pe calea bună, pe calea descrisă de adevărul lui Dumnezeu. Nu există o valoare sau o răsplată mai mare decât aceea pe care o va aduce trăirea în curăție (vezi și Matei 5:8).

Sugestii practice 

1. Nu fă niciodată rabat de la descoperirea și cunoașterea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu pentru a ști foarte bine care este calea bună în viață și pentru a găsi fericirea.

2. Cercetează-ți inima și viața pentru a vedea dacă dedicarea ta față de Dumnezeu este deplină sau nu. Lasă Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu să te îndrume în fiecare aspect care ține de dedicarea ta.

3. Împlinește chiar și acelea dintre orânduirile lui Dumnezeu care par mai dificile, astfel îți vei putea păstra viața curată.

Întrebări pentru discuții

1. Care sunt câteva lucruri care te ajută să descoperi și să înțelegi adevărul Cuvântului?

2. Care sunt câteva domenii din viața ta în care reușești să împlinești cu credincioșie orânduirile lui Dumnezeu? Dar câteva domenii care încă reprezintă o provocare pentru tine?

3. Cum ai caracteriza viața unui om care aude Cuvântul, îl primește, dar nu este gata să își călăuzească viața pe baza lui?

4. În ce mod te ajută înțelegerea și împlinirea Cuvântului să îți păstrezi viața curată? Cât de important este lucrul acesta pentru tine?

5. Care sunt modurile în care îi poți ajuta și pe alții să descopere și să împlinească adevărul Cuvântului lui Dumnezeu?

Păstor Cristian Rău 

Postat in: De catre: April 2, 2017