When:
June 25, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-06-25T10:00:00+03:00
2017-06-25T11:00:00+03:00

Titlul lecţiei: Biruitor în lucrare

Text: Faptele Apostolilor 20:17-38 | Verset de aur: Faptele Apostolilor 20:28

Ideea centrală: Secretul succesului în lucrarea lui Dumnezeu nu se află neapărat în rezultatele obţinute, ci în felul în care omul lui Dumnezeu îşi înţelege statutul şi chemarea, punându-se cu totul la dispoziţia Domnului pentru îndeplinirea lucrării de păstorire, predicare şi învăţare sub călăuzirea Duhului Sfânt, dându-se exemplu în toate privinţele şi urmând cu sfinţenie principiile Cuvântului.

Scop: Să învăţăm să facem lucrarea Domnului, nu după tiparele lumii, ci după exemplul de slujire al Domnului şi al apostolilor, deoarece aceasta aduce biruinţa în lucrare.

Explicaţii contextuale şi exegetice 

Paragraful studiat relatează un episod important din ultima parte a celei de-a treia călătorii misionare a apostolului Pavel. După lucrarea prolifică în Asia Mică, desfăşurată, în special, în împrejurimile oraşului Efes, apostolul se grăbeşte să ajungă la Ierusalim de sărbătoarea Cincizecimii.

Poposind la Milet, care era la o distanţă de aproximativ cincizeci de kilometri de Efes, Pavel i-a chemat pe prezbiterii din Efes să vină să-l întâlnească acolo.

Timpul slujirii sale la Efes i-a legat inima de biserica de acolo, de aceea şi-a dorit să aibă o ultimă întâlnire cu prezbiterii bisericii. În acelaşi timp, apostolul Pavel a considerat că este potrivit să aibă un raport sau o dare de seamă cu privire la felul în care a slujit Biserica Domnului şi totodată un discurs care abundă în sfaturi adresate celor care slujesc Biserica.

Din discursul său putem desprinde cu uşurinţă principiile de slujire care l-au făcut să fie biruitor în lucrare, principii care îl pot duce la biruinţă pe orice slujitor al Domnului care este dispus să urmeze sfaturile Domnului.

Deoarece atât partea de raport care se referă la lucrarea lui Pavel în Efes cât şi îndrumările date prezbiterilor includ sfaturi şi principii de lucrare definitorii pentru o slujire de succes, slujitorii Bisericii Domnului au nevoie să şi le însuşească.

Aşadar, din pasajul acesta aflăm principiile care ne pot conduce spre biruinţă în lucrare sau putem învăța cum arată o slujire eficienta.

1. Cunoaşterea statutului şi a lucrării încredinţate (20:19, 24, 28)

Apostolul Pavel ştia foarte bine că statutul lui este cel de slujitor pus în slujbă de Cristos Însuşi şi chemat să slujească Biserica Domnului, câştigată cu sângele Său. Fără cunoaşterea acestor lucruri nu ar fi putut să aibă o slujire responsabilă.

2. Caracter integru (20:19, 26, 33)

Caracterul integru este cerinţa de bază a oricărui slujitor al Domnului (1 Timotei 3:1-10). Alte calităţi, oricare ar fi acestea, nu pot înlocui şi nu au voie să înlocuiască un caracter integru.

3. Dăruire totală (20:19, 31)

Lucrarea Domnului presupune dedicare deplină din partea celor care şi-au asumat-o, indiferent de circumstanţele prezente. Dăruirea implică lacrimi, pasiune şi disponibilitate.

4. Predicarea cu responsabilitate (20: 20-21, 27)

Apostolul Pavel a avut o predicare cuprinzătoare, sistematică, variată, nepărtinitoare şi cu un mesaj esenţial: pocăinţa şi credinţa în Isus Cristos.

5. Călăuzirea Duhului Sfânt (20:23)

În cartea Faptele Apostolilor este vizibil faptul că nu doar Pavel, ci toţi apostolii Domnului, slujeau sub călăuzirea Duhului Sfânt.

6. Diversitatea metodelor de transmitere a mesajului

Doar în acest text sunt menţionaţi mai mulţi termeni care definesc felul diversificat prin care apostolul Pavel a făcut de cunoscut adevărul Evangheliei: propovăduire, vestire, mărturisire, sfătuire, învăţare.

7. Sacrificiu (20:24, 34)

Dăruirea totală presupune întotdeauna sacrificiu, de aceea se poate spune că sacrificiul este rezultatul dedicării.

În perioada de înfiinţare a bisericilor locale unde el misiona, apostolul Pavel a considerat că nu este potrivit să depindă de susţinerea financiară a acestora, aşa că şi-a câştigat existenţa prin muncă fizică. Mai mult decât acest efort fizic, el a fost gata chiar şi de sacrificiul suprem (v. 24).

8. Păstorire eficientă (20:28, 31, 35)

Lucrarea de păstorire nu este definită de apostol într-un sens generic, ci aceasta implică hrănirea turmei, păzirea, îndrumarea şi îngrijirea ei. Păstorirea se poate face în dependenţă deplină de Domnul, căutând voia Lui şi mijlocind în rugăciune pentru turmă.

9. Exemplu personal (20:35)

Apostolul Pavel s-a străduit ca înainte de a predica şi învăţa, să fie un exemplu în orice aspect al vieţii sale, ca să fie urmat, mai întâi, pentru ce este şi apoi pentru ce spune.

10.Consecvenţă (20:24)

În ciuda greutăţilor şi a problemelor întâmpinate, apostolul Pavel a ştiut că trebuie să continue să slujească cu consecvenţă în ceea ce i-a fost încredinţat de către Domnul.

Aplicaţii

În vederea biruinţei în lucrare:

Toţi cei care sunt implicaţi, într-un fel sau altul în lucrarea Domnului, au nevoie să fie conştienţi de importanţa statutului şi a lucrării încredinţate. Dincolo de alegerea lor de către oameni, au nevoie să confirme dacă au fost chemaţi de Domnul.

În alegerea celor care fac lucrarea Domnului, caracterul integru trebuie să fie cerinţa obligatorie.

Lucrarea Domnului nu poate avea succes dacă nu există oameni dispuşi să fie dăruiţi total acestei slujiri.

Predicarea Cuvântului este o responsabilitate esenţială în slujirea bisericii, de aceea are nevoie să fie tratată ca atare.

Biserica întreagă şi, în special, slujitorii ei trebuie să caute călăuzirea permanentă a Duhului Sfânt.

Este necesară abilitatea şi înţelepciunea folosirii unor metode diversificate de transmitere a adevărului Evangheliei.

Slujirea fără sacrificiu nu face decât să amorţească lucrarea Domnului.

Păstorirea nu defineşte un titlu, ci presupune a îngriji, a îndruma, a păzi şi a hrăni turma Domnului.

Oamenii au nevoie de slujitori care să trăiască Evanghelia înainte de a le fi predicată. Dacă oamenii nu văd oglindindu-se în viaţa slujitorilor ceea ce spun cu gura, slujirea unor astfel de oameni nu va fi primită.

În vederea biruinţei, noi trebuie să urmărim, asemenea Domnului Isus şi apostolului Pavel, îndeplinirea până la capăt a responsabilităţilor încredinţate. Un slujitor care ameninţă mereu cu retragerea, sau care fuge când apar greutăţile, nu este demn de lucrarea spirituală.

Sugestii practice

Discutaţi dacă biserica acordă importanţă mai mare caracterului celor care slujesc sau talentului lor.

Analizaţi slujirea de succes a unor oameni ai Domnului şi descoperiţi care au fost principiile după care au slujit.

Discutaţi despre capacitatea bisericii voastre de a folosi metode diversificate pentru a eficientiza transmiterea mesajului Evangheliei.

Întrebări pentru discuţii

Cât de conştient eşti de importanţa statutului de slujitor al Domnului?

Cum ar trebui să fie afectată calitatea slujirii noastre când ştim că suntem chemaţi să slujim Biserica Domnului?

Cât de dispus eşti să te sacrifici pentru lucrarea Domnului? Poţi numi un lucru concret în care sacrificiul tău este evident?

Cât timp petreci pentru pregătirea unei predici, a unui studiu bilic, a unei cântări etc? Eşti mulţumit de felul în care este hrănită biserica prin lucrarea pe care o faci?

Cât de sensibil eşti la călăuzirea Duhului Sfânt în ceea ce priveşte lucrarea?

Este lucrarea ta una eficientă în biserica în care slujești? Cum te-ai putea implica mai bine și mai mult în această slujire?

Păstor Daniel Chereji 

Postat in: De catre: June 23, 2017