When:
June 11, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-06-11T10:00:00+03:00
2017-06-11T11:00:00+03:00

Titlul lecției: Biruitor în ispite

Text: Faptele Apostolilor 13:1-15, 42-52 | Verset de aur: 1 Corinteni 10:13

Ideea centrală: Răzvrătirea, ca atitudine a diavolului faţă de Dumnezeu, se regăseste si în oameni dupa căderea în păcat. Metoda perfectată de satan pentru influenţarea răzvrătirii oamenilor este ispita. În afara protecției divine, ea își atinge ținta mereu.

Scop: Ajutor în a înțelege ce presupune lupta pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu, cunoașterea naturii ispitei și a modului divin de a rezista acesteia.

Explicații contextuale și exegetice 

Aceste pasaje din cartea Faptele Apostolilor descriu contextul cel mai vizat, mai probabil și mai vânat de ispititorul, și anume lucrarea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, de lărgire a Împărăției prin câștigarea de suflete pentru Hristos.

Ca o observație preliminară trebuie specificată explicația lui Iacov în Epistola sa sobornicească cu privire la proveniența și promotorul ispitei, precum și natura acesteia. Ispita este lucrarea exclusivă a diavolului, iar direcția ei este spre om, credincios sau nu. Ispita nu poate afecta în niciun fel natura lui Dumnezeu, iar El nu folosește niciodată ispita pentru a disciplina, pedepsi ori încerca omenirea. Ispita nu este rod în sine, ea rodește păcatul doar în contact cu pofta firii pământeşti prin libera acceptare a ofertei ispititorului.

1. Lucrarea lui Dumnezeu este mereu atacată de diavol prin ispite

Contextul celor două pasaje indică spre o mobilizare fără precedent din partea apostolilor, desemnați și împuterniciți de Duhul Sfânt pentru a duce Cuvântul dătător de viață în cetățile din Salamina, Pafos, Licaonia, Iconia, Listra, Derbe. Barnaba și Pavel au ajuns în Cipru, iar în Pafos au întâlnit un înalt demnitar care și-a exprimat disponibilitatea de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt nu-l va transforma doar pe el, ci și fața ținutului, iar legăturile odată căzute însemnau pierdere pentru împărăția întunericului.

Din vremurile Vechiului Testament până în zilele noastre orice încercare a luminii, a Cuvântului lui Dumnezeu de a pătrunde în lumea întunericului declanșează valuri de ispite din partea stăpânului întunericului.

2. Ispitele au putere limitată și vizează punctele noastre slabe

În fața Cuvântului viu și adevărat al lui Dumnezeu, încercarea diavolului va fi mereu să acceseze părțile slabe din om, faptele întunericului, pe care să le reanime și cu care să stăpânească mintea, sufletul, voința umană. Mulți din cei ce ascultau pe Pavel și Barnaba au fost biruiți de un cuget murdar, de punți clădite în ani de zile de satan în inimile lor și a fost relativ ușor să fie activați pentru a crea tulburare și a-i alunga pe cei doi dintre ei.

Domnul Isus folosește o pildă comună pe vremea de atunci, un exemplu ce a rămas emblematic pentru perspectiva asupra ispitei. Este cel al pământului de diferite tipuri, semănat cu sămânța Evangheliei, moment în care diavolul introduce în scenă diferite elemente cu singurul scop de a împiedica rodirea. Finalul pildei este unul încurajator și regăsit bine în textul de față din Faptele Apostolilor: ispita are putere limitată.

Lucrul acesta ne aduce în fața celui de-al treilea și cel mai puternic adevăr:

3. Prin Hristos suntem biruitori asupra ispitei

Versetul din 1 Corinteni 10:13 este considerat de mulți comentatori ca fiind siguranța biruinței credinciosului. Deși plănuiește să facă stricăciuni și reușește în multe inimi, ispita are putere limitată și ea poate fi biruită. Victoria asupra ispitei este indisolubil legată de relația vie cu Domnul Hristos. Promisiunea amintită de apostolul Pavel este în baza credincioșiei lui Dumnezeu față de legământul făcut cu omul, prin care acesta din urmă a fost născut din nou. Fiecare luptă câștigată împotriva ispitei readuce la viață cuvintele Domnului: despărțiți de Mine nu puteți face nimic..

Aplicații

Descrie lucrarea lui Dumnezeu în și prin om în contextul căderii sale și al vieții trăite în lumea întunericului, subliniind faptul că predilecția omului nu este spre Dumnezeu ci spre întuneric, iar acesta va căuta mereu teritorii pe care să le domine în viața credinciosului.

Subliniază natura ispitei, clarificând cine este cel ce o folosește și cu ce scop, nelăsând la o parte observații cu privire la felul în care aceasta caută punctele noastre slabe.

Clarifică faptul că, deși puterea ispitei e mare, raza ei de acțiune cuprinde întreg pământul și intensitatea ei e mereu întreținută de focul urii față de lucrarea Domnului, Hristos are ultimul cuvânt și biruința Lui asupra morții, păcatului și ispitei e finală. Tot aici se încadrează minunat și textul din Evrei care descrie motivul pentru care Domnul este ajutorul nostru în ispite, El însuși fiind ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat.

Sugestii practice

1. Ispita nu e un mit, e o realitate și nu doar pentru cei slabi, nepregătiți, nemerituoși, ci pentru toți. Ea este atrasă de orice încercare a omului de schimbare, de apropiere de Hristos.

2. Întreabă-te care este ispita dominantă a vieții tale. Pe lângă micile și desele atracții, fiecare se confruntă cu cel puțin o ispită mare, strâns legată de o slăbiciune. Acel loc trebuie păzit mai mult ca orice. Scriptura ne spune că omul care nu se poate birui pe sine este ca o cetate fără ziduri, cu gardul surpat, vulnerabil în orice moment în fața dușmanului.

3. Deși sunt conștienți de realitate și de pericol, unii credincioși neglijează mijloacele de biruință puse la dispoziție de Domnul Hristos. La care din ele ai apelat în ultima vreme? Ce putere are Cuvântul, rugăciunea și unitatea creștină în viața ta?

Întrebări pentru discuții

1. Cât de bine vezi lucrarea Domnului în viața ta? Cât de implicat ești în lucrarea la care El te-a chemat?

2. Reușești să identifici împotrivirile celui rău, mici și mari? Care ar fi câteva din ele?

3. Care este pentru tine rolul Cuvântului lui Dumnezeu în lupta personală?

4. Are comunitatea de credință capacitatea de a fi un ajutor real în lupta cu ispita? Care ar fi acesta?

5. Cum te ajută rugăciunea în drumul spre biruință?

Pastor Ștefan Iluțan

Postat in: De catre: June 1, 2017