When:
June 4, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-06-04T10:00:00+03:00
2017-06-04T11:00:00+03:00

Tema: Biruitori într-o viață de mărturie spirituală – Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt

Text: Faptele Apostolilor 2:1-21, 37-47 | Verset de aur: Faptele Apostolilor 2:38

Ideea centrală: Duhul Sfânt a fost trimis de Dumnezeu pentru a ne da putere să-L mărturisim în orice loc şi-n orice timp pe Domnul Isus Cristos celor nemântuiți.

Scop: Să te încurajeze să te lași călăuzit de Duhul Sfânt în vederea lucrării de mărturie.

Sărbătoarea Rusaliilor ne aduce aminte că suntem chemați să ne dăruim cu totul lui Dumnezeu şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-şi facă pe deplin lucrarea prin viața noastră.

Explicații contextuale și exegetice 

1. Umpluți de Duhul Sfânt (v. 1-21)

Evenimentul de la Rusalii a avut loc la cincizeci de zile după învierea Domnului Isus Cristos. El s-a suprapus cu sărbătoarea Cincizecimii, cea de-a doua dintre cele trei sărbători iudaice majore poruncite de Dumnezeu lui Moise, alături de sărbătoarea Paştelor şi sărbătoarea Corturilor (Levitic 23:15-22; Deuteronom 16:9-12).

Tradiția rabinică lega sărbătoarea de darea Legii de către Dumnezeu pe muntele Sinai, lucru care o făcea să fie, de departe, cea mai îndrăgită din calendarul iudaic. Dacă pentru tradiția iudaică Cincizecimile reprezenta scrierea Legilor divine pe niște table de piatră, pentru noi creștinii Rusaliile reprezintă întipărirea legilor morale divine prin Duhul Sfânt nu pe niște table de piatră, ci în inimile noastre. Dacă prima formă a sărbătorii a fost exterioară, legalistă, cea de-a doua, a fost una interioară, de natură spirituală.

Cei care erau adunați împreună în ziua Cincizecimii au auzit deodată venit din cer un sunet care a umplut toată casa unde ședeau (v. 2), au văzut cum niște limbi ca de foc… s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei (v. 2), şi toți s-au umplut de Duh Sfânt (v. 4). Această experiență a fost deopotrivă colectivă (toţi), si individuală (fiecare), având ca rezultat propovăduirea harului lui Dumnezeu oferit tuturor oamenilor prin Domnul Isus Cristos (vs. 7, 8).

Au fost două elemente importante care, luate împreună, au condus spre cuvântarea apostolului Petru de la Rusalii. Primul element a fost chemarea pe care i-a făcut-o Domnul Isus în vederea mărturiei (vezi 1:8). Al doilea element a fost evenimentul în sine, şi anume, pogorârea Duhului Sfânt. Când promisiunea Domnului Isus s-a împlinit, apostolul Petru a înțeles că sosise momentul anunțat cu zece zile înainte şi anume, că Evanghelia trebuia vestită mai întâi celor din Ierusalim.

2. Efectele lucrării Duhului Sfânt (v. 37-47)

Textul evidențiază patru elemente vitale ale experienței mântuirii, pe care trebuie să le cunoască fiecare persoană care se întoarce la Dumnezeu.

Primul dintre ele este pocăința: „Pocăiți-vă”, le-a spus Petru (v. 38). Cuvântul grecesc este metanoeo, care tradus înseamnă „schimbarea minții”. Lucrul acesta este mult mai mult decât o simplă emoție, deși adevărata pocăință este însoțită de o adâncă stare emoțională. Pocăința implică schimbarea radicală a atitudinii noastre față de Dumnezeu, păcat, lume şi noi înșine.

Al doilea lucru este botezul: fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos (v. 38). Fiecare convertit care a crezut în Domnul Isus şi a experimentat actul pocăinței, este botezat apoi prin imersiune în apă, ca expresie publică a credinței lui, a morții faţă de păcat şi învierii la o viață spirituală nouă alături de Cristos Domnul. Botezul este, de asemenea, o poruncă (vezi Matei 28:19) şi o urmare a exemplului pe care ni L-a lăsat Însuși Domnul Isus (Luca 3:21, 22).

Al treilea element este experimentarea iertării (v. 38: spre iertarea păcatelor voastre). Aceste cuvinte nu ne comunică ideea că botezul ne curăță de păcate (1 Petru 3:21). Sensul în limba greacă este: „ca urmare (sau, pe baza) a iertării păcatelor voastre”. Adică, toți cei care se pocăiesc şi primesc iertarea lui Dumnezeu, ca urmare a acestora, vor fi botezați.

Al patrulea element este rodirea prin Duhul Sfânt (v.38). El este Cel care conduce şi însoțește lucrarea de regenerare sufletească a unui om mort în păcat. În urma credinței şi pocăinței se naște un om nou condus, locuit, înzestrat de Duhul Sfânt pentru slujire.

Aplicații

Scopul principal al evenimentului de la Rusalii a fost mărturia publică despre planul de mântuire al lui Dumnezeu, realizat prin Isus Cristos. Pentru ducerea lui la îndeplinire, Dumnezeu avea nevoie de martori. Ce este un martor? O persoană care depune mărturie în legătură cu ceea ce a văzut sau a experimentat. Însărcinarea divină a unui martor-ucenic este mărturisirea Domnului Isus Cristos celor pierduți. Acesta a fost mesajul pe care Domnul Isus l-a încredințat ucenicilor Săi după înviere: Voi sunteți martori ai acestor lucruri (Luca 24:48). Însărcinarea a fost transmisă apoi creștinilor din primul secol, şi ea este valabilă şi pentru noi astăzi.

Cum trebuie să ne raportăm față de Persoana şi puterea Duhului Sfânt în lucrarea de mărturie? În primul rând, înţelegând că Duhul Sfânt este Dumnezeu şi puterea Lui este valabilă şi prezentă şi astăzi în vederea mărturiei. În al doilea rând, realizând importanța rugăciunii. Noi trebuie să ne rugăm mai întâi pentru curățirea vieții noastre, apoi, pentru ca Duhul Sfânt să ne îmbrace în puterea Lui în vederea lucrării de mărturie. În al treilea rând, cerându-I călăuzire şi stăpânire în privința gândurilor şi cuvintelor noastre, pentru ca mărturia noastră să aibă un impact pozitiv asupra celor nemântuiți.

Sugestii practice

Cum poți să știi că Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine și prin tine? Lucrarea Duhului Sfânt în viața ta trebuie să se vadă în schimbarea gândirii, a vorbirii şi a faptelor, adică, trebuie să fii un creștin roditor spiritual.

Gândește-te la câteva persoane cunoscute şi apropiate care au nevoie să audă Vestea bună a mântuirii. La câte dintre acele persoane le-ai împărtășit Evanghelia? Ce te împiedică să fii un martor eficient şi demn de crezare?

Încheie lecția cu un timp de rugăciune în care să-i îndemni pe cei prezenți să ceară umplerea cu Duhul Sfânt în vederea umblării în sfințenie şi mărturie.

Întrebări pentru discuții

Ești un creștin călăuzit de Duhul Sfânt sau de firea pământească? Pe primul loc în viața ta este lucrarea lui Dumnezeu sau propriile tale dorințe?

Când ai avut ultima oară un astfel de moment, când din toată inima şi cu toată convingerea, să-L împărtășești unei persoane nemântuite pe Domnul Isus Cristos?

Pot alți oameni să-L găsească prin mărturia vieții tale?

Pastor Alin Faur

Postat in: De catre: June 1, 2017