Temă: Caută sfințirea Duhului Sfânt

Text: Ioan 16:5-15 | Verset de aur: Ioan 16:13

Ideea centrală: Duhul Sfânt este Cel care produce în viața credinciosului lucrarea de sfințire, o calitate indispensabilă pentru ajungerea noastră în cer și necesară pentru o viață plăcută lui Dumnezeu.

Scop: Să ne motiveze la o viață creștină trăită în sfințire și ascultare de Domnul.

Explicații contextuale și exegetice

Începând cu capitolul al 14-lea din Evanghelia după Ioan, Cristos Își pregătește ucenicii pentru momentul în care El se va întoarce la Tatăl. Promisiunea Domnului este că ucenicii Săi nu vor rămâne singuri, pentru că Fiul și Tatăl Îl vor trimite pe Duhul Sfânt (Ioan 14.16).

Domnul Isus a spus că este mai de folos ca El să plece decât să rămână: Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite (Ioan 16:7). Se prea poate ca ucenicii să nu fi înțeles cuvintele Domnului până după Rusalii. De ce ucenicilor le este mai de folos Duhul decât Fiul? Pentru că au loc următoarele transformări:

a) O prezență externă devine o prezență internă;

b) O prezență fizică devine o prezență spirituală;

c) O prezență limitată devine o prezență nelimitată.

Duhul Sfânt va suplini mai multe nevoi precum: nevoia de mângâiere (Ioan 14:6), nevoia de învățare (1 Corinteni 2:13) și altele. Toate acestea sunt importante, însă o lucrare esențială pe care o face Duhul Sfânt are de-a face cu sfințirea celui credincios. Sfințirea este absolut esențială, deoarece în Evrei 12:14 Scriptura spune: Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Fără sfințire este imposibil să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu.

Iată câteva aspecte legate de modul în care Duhul Sfânt lucrează sfințire în viața credinciosului:

1. Duhul Sfânt ne conștientizează de starea noastră de păcat.

Citim în Ioan 16:8: Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

Verbul „a dovedi” este un cuvânt cheie în acest verset. El înseamnă „a aduce lumină, a expune, a convinge, a conștientiza”. Nimeni nu poate începe procesul de sfințire fără ca, mai întâi. să cunoască iertarea, iar iertarea nu poate veni decât atunci când ne recunoaștem vinovăția. Duhul Sfânt ne ajută să conștientizăm grozăvia păcatului.

2. Duhul Sfânt ne convinge să credem în Cristos.

Dacă ai cere oamenilor să îți facă o listă cu cele mai mari păcate, care ar fi păcatele menționate în acea listă? Unii ar menționa curvia, alții crima, alții, probabil, că ar menționa cu totul altceva. Cel mai mare păcat este necredința. Fără credința în Isus Cristos nimeni nu poate obține mântuirea. Cristos le spune ucenicilor că motivul pentru care oamenii rămân în păcat este necredința. Acest adevăr reiese din următorul verset din Ioan 16:9: În ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;

A crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu care S-a născut din fecioară, a murit și a treia zi a înviat, nu sunt lucruri ușoare de acceptat. Ai nevoie de convingere și aceasta vine nu doar în urma studiului, ci și în urma cercetării personale pe care o face Duhul Sfânt.

3. Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul.

Ioan 16:13 afirmă: Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Duhul Sfânt este numit în acest verset și Duhul adevărului, pentru că El ne călăuzește în adevăr. Oamenii par mult mai atrași de legende, de mituri și de povestiri închipuite, decât de adevăr. Sfințirea se realizează doar atunci când umbli în adevăr. El poate fi găsit în Scriptură, de aceea Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem și să trăim Scriptura.

4. Duhul Sfânt ne ajută să umblăm în neprihănire

Versetul 8 ne spune: Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

Este destul de greu să înțelegem la ce se referă Cristos atunci când spune că Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea. Versetul următor menționează plecarea Fiului. Dacă Isus Cristos pleacă, cine ne oferă ajutor pentru a umbla în neprihănire?

Conceptul de sfințire este deseori înțeles în mod greșit. Nu puțini sunt cei pentru care sfințirea înseamnă un efort personal de a-ți îmbunătăți viața. Procesul de sfințire necesită efort, dar nu efortul personal este esențial. Esențial este, mai degrabă, ceea ce face Duhul Sfânt.

5. Duhul Sfânt ne amintește că există o judecată.

Citim în versetul 11: în ce privește judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Din moment ce stăpânitorul acestei lumi este înfrânt și judecat, Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să facem alegeri înțelepte și să nu fim de partea celui înfrânt, ci a Celui Biruitor.

6. Duhul Sfânt ne ajută să-L cunoaștem mai profund pe Fiul și pe Tatăl.

Versetul 14 ne spune: El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.

Sfințirea înseamnă să te asemeni tot mai mult cu Dumnezeu, pentru că El este sfânt. Nimeni nu este mai în măsură să ne ajute să ne asemănăm cu Tatăl și Fiul decât Cel care este una cu Tatăl și Fiul.

Aplicații 

Citeşte capitolul Despre sfinţenie din Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist din România.

În funcție de poziția pe care cineva o ocupă în relația cu Dumnezeu, trebuie să fie deschis față de lucrarea pe care Duhul Sfânt vrea să o facă. În cazul celor nemântuiți Duhul vrea să îi convingă de păcat și să accepte harul salvării oferit de Cristos.

Cei mântuiți trebuie să caute călăuzire, putere și o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu, prin descoperirea pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața lor.

Sugestii practice

Nu fi preocupat doar de relația cu Cristos, ci caută să ai o relație sănătoasă și cu Duhul Sfânt.

Nu căuta sfințirea de unul singur. ci caut-o prin puterea Duhul Sfânt care este în tine. Tu nu vei putea niciodată să îți îmbunătățești singur viața în așa măsură încât să trăiești 100% pe placul lui Dumnezeu. Caută o relație specială cu Duhul Sfânt, ca să poți umbla în neprihănire.

Întrebări pentru discuții

De ce este sfințirea atât de importantă?

Care ar fi diferența dintre o viață de neprihănire trăită prin puterea Duhului și o neprihănire personală dobândită prin forțe proprii?

Crezi că Dumnezeu este interesat mai mult în siguranța ta sau în sfințirea ta? De ce?

Păstor Romică Iuga 

Email romicaiuga@gmail.com 

Postat in: De catre: May 6, 2017