When:
March 19, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-03-19T10:00:00+02:00
2017-03-19T11:00:00+02:00


Titlul: Chipul lui Dumnezeu în om

Text: Geneza 1:26-27 | Verset de aur: Geneza 1:27

Idea centrală: Chipul lui Dumnezeu în om reprezintă nu doar designul inițial al omului, ci și destinul etern al omului.

Scop: Să te conștientizeze de statutul încărcat de onoare, dar și de responsabilitate pe care-l ai ca purtător al chipului lui Dumnezeu.

Explicații contextuale și exegetice

Învățătura biblică despre chipul lui Dumnezeu în om (imago Dei) este fundamentală. În urma unui inventar cronologic și totodată doctrinar al pasajelor biblice în care se face referire la chipul lui Dumnezeu în om, putem sistematiza esența acestei învățături prin patru etape cheie:

a. Etapa creației: așezarea chipului lui Dumnezeu în om. Pe baza pasajului cheie, Geneza 1:26-27, putem face trei observații. Mai întâi, crearea omului după chipul lui Dumnezeu este un adevăr fundamental pentru omenire: nu ține de ceva schimbător, ci de ceva structural, de însăși esența umanității. Adevărul acesta apare chiar când Dumnezeu hotărăște cum să fie omul pe care-l creează.

Mai apoi, este un adevăr distinct pentru omenire: în celelalte zile ale creației Dumnezeu spune: „Să fie!” Doar în privința omului asistăm la o consfătuire a Sfintei Treimi: „Să facem!” Doar despre om se spune că Dumnezeu este modelul creării sale.

De asemenea, este și un adevăr comun pentru omenire. Expresia „parte bărbătească și parte femeiască” în v.27 arată că bărbatul și femeia poartă în egală măsură acest chip. Adam este reprezentatul omenirii. În Geneza 5:1-3 se spune despre Set, urmașul lui Adam: „Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui”. Chipul lui Dumnezeu a fost dat mai departe prin procreație generațiilor următoare.

În Noul Testament, Pavel menționează crearea după chipul lui Dumnezeu în contextul structurilor de autoritate din biserică (1 Corinteni 11:7). Iacov reiterează această învățătură în contextul vorbirii, referirea fiind la oameni în sens generic (Iacov 3:9).

b) Etapa căderii: deteriorarea chipului lui Dumnezeu în om.

Unii întreabă: s-a pierdut chipul lui Dumnezeu în om după căderea în păcat? Faptul că, exceptând Geneza 1:26-27, toate textele (Gen. 9:6) care vorbesc despre ființele umane ca purtătoare ale chipului lui Dumnezeu sunt texte ulterioare căderii în păcat, afirmă că a fost deteriorat la cădere chipul lui Dumnezeu, dar nu distrus. A fost desfigurat, nu șters.

c) Etapa răscumpărării: începerea restaurării chipului lui Dumnezeu în om.

Deși chipul lui Dumnezeu în om a fost afectat cumplit prin căderea în păcat, Scriptura vorbește despre posibilitatea întoarcerii la Dumnezeu (2 Cor. 3:16), care face ca Duhul Sfânt să înceapă restaurarea, cei răscumpărați ajungând să fie „schimbați în același chip al Lui” (2 Cor. 3:18). Doar când strălucește „lumina Evangheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Cor. 4:4), ființa umană se poate înnoi zilnic (2 Cor. 4:16).

d) Etapa glorificării: desăvârșirea chipului lui Dumnezeu în om. Asemănarea deplină cu Cristos (Rom. 8:29; 1 Cor. 15:49; 1 Ioan 3:1-2), chipul perfect al lui Dumnezeu (Evr. 1:3). Putem, astfel, vorbi despre chipul lui Dumnezeu ca fiind nu doar designul nostru inițial ci și destinul nostru etern.

Mai este ridicată o întrebare: „În ce constă chipul lui Dumnezeu în om?” Unii au spus că ține de experimentarea relației între om și Dumnezeu sau om și om (teoria relațională). Alții consideră că ține de o funcție a omului, precum exercitarea stăpânirii asupra creației (teoria funcțională). Însă acestea par a se concentra asupra efectelor prezenței chipului. Mai degrabă, chipul trebuie văzut ca anumite caracteristici care țin de structura omului (teoria structurală), dar şi aspecte care țin de personalitate (intelect, voință, sentimente), de moralitate (libertate și responsabilitate), de spiritualitate (comuniunea cu Dumnezeu).

Aplicații 

1. Purtătorul chipului lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă onoarea pe care o are

Onoarea aceasta trebuie să te facă să prețuiești viața umană. Geneza 9:6 îl menționează drept fundament pentru interzicerea uciderii altor oameni. Viața umană nu doar că trebuie protejată, dar ea trebuie și să aibă prioritate în detrimentul plantelor și animalelor. Ecologiștii sunt îngrijorați de speciile pe cale de dispariție și de periclitarea unor rezervații naturale, dar sunt indiferenți sau chiar susțin eutanasia și avortul! Investiția noastră supremă trebuie să vizeze viața umană. Este forma de viață eternă!

Onoarea aceasta trebuie să te facă să prețuiești reputația umană. Iacov 3:9 ne interzice să ne folosim limba pentru a-i blestema pe oameni, tocmai pentru că sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Jignirea omului reprezintă o jignire la adresa Creatorului său.

2. Purtătorul chipului lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă datoria pe care o are

Este vorba despre datoria consacrării. În Marcu 12:13-17 se ridică întrebarea dacă să se plătească taxele către Cezar. Întrucât chipul acestuia este imprimat pe monede, Cristos îndeamnă: „Dați Cezarului ce este al Cezarului”. Să nu trecem cu vedere continuarea: „Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”. Întrucât chipul lui Dumnezeu este imprimat pe om, acesta trebuie să se dăruiască pe sine Domnului.

Consacrarea elimină idolatria. Termenul din Vechiul Testament pentru „chip” („tselem”) este cel mai frecvent găsit în contextul idolatriei. Facerea unor imagini este interzisă nu doar pentru că nicio imagine nu-L poate reprezenta adecvat pe Dumnezeu, ci și pentru că singura imagine autorizată făcut de Dumnezeu Însuși este ființa umană.

Consacrarea generează și înnoire „după chipul Celui ce L-a făcut” pe om (Coloseni 3:10). Concret, asta poate însemna spunerea adevărului în locul minciunii (v.3:9). Duhul Sfânt este Cel care face posibil acest proces (2 Cor. 3:18).

3. Purtătorul chipului lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă pilda pe care o are

Așa cum s-a arătat, Cristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut (Col. 1:15). După modelul chipului Său se face transformarea noastră. 2 Corinteni 3:18 menționează îndreptarea privirii spre slava Domnului, prezentă în Evanghelia lui Cristos (2 Cor. 4:3-6). Creștinul trebuie să admire pilda vieții lui Cristos și să se roage să devină ca El.

Sugestii practice 

1. Cercetare: în următoarea zi, discută cu două persoane de încredere care te cunosc bine și roagă-le să-ți spună cu onestitate care sunt domeniile în care ai cel mai mult de lucrat în direcția restaurării chipului lui Dumnezeu în tine.

2. Rugăciune: în următoarea săptămână, pune pe agenda bisericii o rugăciune după modelul lui Daniel (Daniel 9:5-8, 17-18) în care credincioșii să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu în numele poporului român pentru orice formă de atentat la viața umană (Gen. 9:5-6): avorturi, crime, etc.

3. Acțiune: în următoarea lună, implică-te în cel puțin o acțiune care vizează ajutorarea unor ființe umane defavorizate sau față de care ceilalți tind să aibă o doză mai redusă de respect: spre exemplu, îngrijește-te de nevoile unor persoane cu handicap sau ajută persoane cu dificultăți de locomoție.

Întrebări pentru discuții 

1. Poți menționa două pasaje din Vechiul Testament și două pasaje din Noul Testament care vorbesc despre chipul lui Dumnezeu în om?

2. Care sunt cele patru etape importante în înțelegerea biblică a învățăturii despre chipul lui Dumnezeu în om?

3. În ce constă chipul lui Dumnezeu în om?

4. Ai putea da câteva exemple din structura omului care oglindesc chipul lui Dumnezeu?

5. Care sunt cele trei aplicații majore derivate din statutul omului de purtător al chipului lui Dumnezeu?

6. Dincolo de acestea trei, ce alte aplicații ai mai putea identifica?

Păstor: Daniel Suciu

Biserica: Biserica Baptistă „Harul” Tinăud, Bihor

Postat in: De catre: March 4, 2017