When:
March 12, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-03-12T10:00:00+02:00
2017-03-12T11:00:00+02:00

Tema: Oamenii – creați de Dumnezeu

Text: Psalmul 8 | Verset de aur: Geneza 2:7

Ideea centrală: Omul creat după chipul lui Dumnezeu are mandatul specific de a-L reprezenta pe Dumnezeu înaintea creației prin conducerea și slujirea lui.

Scop: Să ne arătăm recunoscători Creatorului nostru pentru statutul deosebit acordat prin creație și să ne încredem în Isus Hristos ca Cel care a dus la îndeplinire mandatul încredințat omului și prin care putem să ne împlinim responsabilitățile.

Explicații contextuale și exegetice 

Psalmul 8 este un imn dedicat, nu creației, cum ne-am aștepta, ci Creatorului care l-a plămădit pe om după chipul și asemănarea Sa (Gen. 1:26-28). Omul este creat la finalul creației și ca o încununare a acesteia. Spre deosebire de restul creației, modalitatea în care Dumnezeu îl creează pe om este unică, directă și personală. Îl modelează pe om din țărâna pământului și îi suflă în nări suflare de viață, omul devenind astfel un suflet viu (Gen. 2:7). Din creație vedem că omul este constituit din parte materială (trupul făcut din țărâna pământului) și parte spirituală (sufletul devenit viu prin suflarea lui Dumnezeu). Identitatea omului nu se găsește doar în trup sau doar în suflet, ci în acestea împreună.

Uimirea psalmistului cu privire la lucrarea Creatorului este alimentată de două aspecte fundamentale cu privire la realitate: 1. măreția Creatorului care se vede prin imensitatea universului creat (v. 3) și 2. percepția nimicniciei omului în comparație cu această măreție (v. 4).

Distanța infinită dintre Creator și omul creat, în termenii măreției, nu ai relației, nu L-a împiedicat pe Dumnezeu să-i confere omului cel mai înalt privilegiu din creație în calitate de chip al lui Dumnezeu. Astfel, omul înțelege că acest statut îi este oferit numai prin har („Ce este omul ca să te gândești la el, și fiul omului ca să îl bagi în seamă?”). Privilegiul reiese din mandatul încredințat omului la creație, mandatul de rege-slujitor. El este chemat să stăpânească peste toate lucrările creației. Stăpânirea lui nu trebuie să fie una abuzivă, ci mai degrabă creația supusă lui trebuie să propășească și să înflorească sub autoritatea omului.

În felul acesta, omului i se conferă prin creație un statut unic („cu puțin mai prejos decât Dumnezeu”), devenind reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Autoritatea omului nu este finală peste creație, ci una delegată, reprezentativă, din moment ce Dumnezeu stăpânește creația în mod absolut. Delegarea acestui mandat îl face pe om să reflecte chipul lui Dumnezeu în ce privește autoritatea, înțelepciunea și îngrijirea lui Dumnezeu față de creație.

Autorul Epistolei către Evrei, meditând la mandatul de rege-slujitor pe care l-a primit omul, realizează că acesta nu a fost împlinit din moment ce creația îi este potrivnică omului (Evrei 2:8). Eșecul în privința mandatului a fost pricinuit de căderea în păcat și de consecințele care au urmat acestei căderi (Gen. 3:17-19). Însă vestea bună este că Dumnezeu și-a trimis Fiul care s-a întrupat pentru a împlini mandatul omului prin ascultarea Sa deplină, prin moartea Sa ispășitoare și prin învierea Sa glorioasă. El este singurul Om căruia îi sunt supuse toate lucrările creației și astfel este încununat cu slavă (Evrei 2:9). El este adevăratul Reprezentant al lui Dumnezeu, adevăratul Rege-Slujitor care își îndeplinește mandatul în așa fel încât tot ce este sub autoritatea Lui să propășească. În virtutea unirii cu El prin credință, și omul va fi părtaș acestei stăpâniri când Isus se va întoarce și va înnoi întreaga creație.

Aplicații 

1. Citeşte capitolul despre Om din Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist din România.

2. Închinare față de Dumnezeul Creator

Răspunsul omului care crede și înțelege felul în care a fost creat de Dumnezeu și statutul privilegiat pe care l-a primit prin har ar trebui să fie închinare exclusivă și ferventă față de Dumnezeul Creator. Faptul că noi avem demnitate, scop și semnificație nu sunt lucruri banale și cuvenite, ci primite prin harul și bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Cu cât înțelegem mai bine diferența dintre măreția lui Dumnezeu și nimicnicia noastră și apoi privilegiul conferit nouă de Dumnezeu, cu atât mai mult ar trebui să Îl adorăm și să Îl slujim din toată inima. Realitatea este că în păcatele noastre, noi sufocăm adevărul în nelegiuire și ne arătăm nerecunoscători devenind idolatri, închinându-ne și prețuind lucruri infinit mai mici în comparație cu slava Creatorului (Rom.1:18-23).

3. Înțelegerea mandatului primit prin creație.

În calitate de ființe create după chipul lui Dumnezeu, noi avem un scop cu viața noastră pe acest pământ. Avem un statut privilegiat, dar și responsabilități. Nu am fost creați pentru a ne irosi viața sau pentru a abuza de creație și a ne purta răutăcios în relațiile cu semenii noștri. Cu atât mai puțin nu trebuie să deturnăm și să distorsionăm scopul și felul în care am fost creați de Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat o chemare prin creație, și anume, să fim reprezentanți credincioși ai puterii și bunătății lui Dumnezeu. Să avem o influență binefăcătoare în jurul nostru și să fim slujitori ai semenilor noștri, nicidecum având pretenția de a fi slujiți în mod egoist. Cei ce sunt sub autoritatea noastră trebuie să propășească spiritual și material prin conducerea și influența pe care o exercităm.

4. Încrederea în Isus Hristos, adevăratul Rege-Slujitor

Realitatea este că toți am eșuat în a ne împlini mandatul încredințat prin creație. Este însă Cineva care S-a identificat cu noi deplin în umanitatea noastră și a împlinit mandatul de Rege-Slujitor. El este adevăratul Rege și împărăția Lui este una eternă. Însă El a venit nu pentru a fi slujit, ci pentru a sluji, dându-și viața ca răscumpărare pentru mulți (Marcu 10:45). Hristos ne invită să ne încredem deplin în slujirea Sa răscumpărătoare și în conducerea Sa, supunându-ne cu bucurie voii Sale. Când ne încredem deplin în El, începem să ne îndeplinim mandatul și avem certitudinea că la instaurarea împărăției Sale vom domni împreună cu El.

Sugestii practice 

Citește acasă, împreună cu familia, Psalmul 8 și meditează la harul pur pe care ni L-a dăruit Dumnezeu prin creație și lasă aceste versete să vă conducă în închinare prin rugăciune și cântare.

Gândește-te la trei moduri practice prin care poți fi o binecuvântare pentru cei ce sunt sub autoritatea ta.

Împărtășește vestea bună a domniei lui Hristos și a răscumpărării Sale cu 3 persoane în această săptămână.

Întrebări pentru discuții 

De ce consideri că Dumnezeu a încredințat mandatul de stăpânire omului?

Care este legătura între a fi creat după chipul lui Dumnezeu și mandatul pe care l-a primit omul?

Cum ai putea explica faptul că autoritatea omului peste creație nu trebuie să fie abuzivă?

Cum este dus la îndeplinire de către un creștin mandatul omului primit la creație?

Explică prin cuvintele tale de ce atât trupul cât și sufletul sunt importante înaintea lui Dumnezeu?

Pastor: Betuel Vararu

Biserica: Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” Brăila

Postat in: De catre: March 4, 2017