When:
March 5, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-03-05T10:00:00+02:00
2017-03-05T11:00:00+02:00

Tema: Lucrarea Duhului Sfânt

Text: Ioan 16:7-14 | Verset de aur: Ioan 16:13

Ideea centrală: Lucrarea Duhul Sfânt este complexă și legată de Domnul Isus Hristos, de credincioși și de lumea căzută în păcat.

Scop: Să înțelegem și să apreciem complexitatea lucrării Duhului și să îi oferim libertate totală să Își facă lucrarea în viața noastre și în biserică.

Explicații contextuale și exegetice

În acest pasaj, Domnul Isus îi încurajează pe ucenicii întristați de vestea repetată de Mântuitorul și, în acel moment, urma ca El să plece dintre ei. Domnul le spune că este bine ca El să plece, pentru că astfel se vor bucura de prezența Duhului Sfânt. Pentru a-i convinge de acest lucru, Domnul le prezintă lucrarea pe care Duhul Sfânt avea să o facă. 

Aceasta are trei dimensiuni: în raport cu credincioșii, cu lumea și cu Domnul Isus Însuși.

1. În ceea ce-i privește pe credincioși, Domnul spune că unul din modurile în care Îl vom experimenta pe Duhul Sfânt în viața noastră de copii ai Domnului este ca Mângâietor (v.7, 13); lucrul acesta nu este valabil doar pentru ucenicii care erau întristați atunci, ci pentru oricare ucenic din toate timpurile. Duhul este Acela prin care Mântuitorul nostru drag este cu noi până la sfârșit, după cum ne-a promis. (Matei 28:20) Probabil că Domnul îi asigură pe ucenici că e mai bine ca Duhul să vină în locul Lui pentru că, în acest mod, Duhul este prezent în fiecare credincios în parte aducând cu El plinătatea Sfântei Treimi (Ioan 14:23).

Duhul mai face o lucrare importantă în viața credincioșilor, ‘îi călăuzește în tot adevărul’. Prin această sintagmă, Domnul Isus acoperă întreaga viața creștină: Duhul ne descoperă care este voia lui Dumnezeu pe care trebuie să o împlinim în umblarea noastră zilnică cu El (Ioan 16:16-17, 26); El ne sfințește, adică ne transformă omul nostru interior pentru a ne asemăna tot mai mult cu Domnul Isus (Galateni 5:22-23); tot Duhul este acela care ne capacitează să facem lucrarea care ne-a fost încredințată (Ioan 14:12; Fapte 1:8).

Lucrarea Duhului nu-i are în vedere doar pe credincioși ca indivizi, ci și ca biserică: El este Acela care ține biserica unită (1 Cor. 12:13), conectată la Sfânta Treime (1 Ioan 1:3) și asigură creșterea trupului lui Cristos (Efes. 2:21-22). De asemenea, Duhul dă daruri credincioșilor în vederea edificării bisericii (1 Cor. 12:4-21).

2. În aceea ce privește lumea, Duhul vine să convingă lumea de ‘păcat, neprihănire și judecată.’ Probabil că această convingere poate fi văzută ca acoperind tot spectrul temporal: convingerea despre realitatea păcatului deja săvârșit, nevoia unei neprihăniri prezente și pregătirea pentru judecata viitoare. Astfel, același Duh care îi mângâie pe creștini, este și un avocat al acuzării, având misiunea de a deștepta pe cei ce nu-L cunosc pe Tatăl, convingându-i de gravitatea situației lor – că sunt vinovați.

Astfel, Duhul vrea să îi convingă pe oameni că păcatul ‘cardinal’ care le aduce condamnare este necredința în Isus Cristos, pe care Tatăl L-a trimis în lume să îi aducă pe ei înapoi în relație personală, salvifică cu Creatorul.

Duhul are misiunea de a-i convinge pe oameni că neprihănirea lor nu este suficientă înaintea lui Dumnezeu (Rom. 10:3; Matei 5:20). Domnul Isus a făcut lucrul acesta mereu, dar El urma să plece, astfel că urma ca Duhul să continue această lucrare.

Cei care ‘L-au judecat’ pe Domnul Isus nerecunoscându-I calitatea de Mesia, ci au crezut că este un Mesia fals, vor avea aceeași soartă cu domnul lumii căzute, Satana (Ioan 12:31; 14:30), pentru că se află sub influența celui rău și aparține împărăției acestuia (Efes. 2:1-3).

3. Duhul are ca obiectiv și să împlinească ceea ce Tatăl a planificat (Ioan 16:13). Așadar, Fiul și Duhul sunt egali în ceea ce privește accesul la planul Tatălui, ambii fiind implicați în ducerea la îndeplinire a acestuia; cu alte cuvinte, Fiul și Duhul sunt Persoane divine egale, dar distincte. De fapt, putem afirma că toate cele trei Persoane divine sunt egale, dar distincte, cu roluri specifice.

Pe de altă parte, Duhul are și misiunea de a Îl înalța pe Fiul (Ioan 16:14) – această ‘înălțare’ este realizată prin convingerea pe care Duhul vrea să o facă în inimile oamenilor ca Isus este singura cale de a ajunge la Tatăl, că El este Dumnezeu și că este Domn înălțat deasupra întregii creații (Fil. 2: 9-10)

Aplicații

1. Duhul Sfânt ne ajută în înțelegerea Cuvântului, a voii lui Dumnezeu, în trăirea unei vieți sfinte, astfel că trebuie să ascultăm de ‘șoapta’ Lui, de călăuzirea pe care ne-o dă.

2. Duhul Sfânt știe cel mai bine cum să împartă darurile pentru edificarea bisericii; de asemenea, pentru că El dă creșterea acestui ‘templu’, trebuie să rămânem parte activă a bisericii.

3. Deși uneori suntem nerăbdători cu cei necredincioși și îi asaltăm să îi convingem noi de starea lor păcătoasă, de nevoia de neprihănire, Cel care convinge într-un mod real, este numai Duhul lui Dumnezeu. Noi putem doar să prezentăm, să argumentăm, dar trebuie să lăsăm convingerea în seama Duhului, rugându-ne stăruitor ca El să străpungă inimile închise.

4. Prin lucrarea de înălțare a Fiului, Duhul Sfânt ne învăță ce înseamnă ca, în smerenie, fiecare ‘să caute și foloasele altora’ (Fil 2:4) și să-i privim pe alții mai presus de noi (Fil 2:3)

Sugestii practice

Caută în Scriptură și apoi identifică trei lucruri pe care să le și faci să fii mai plin de Duhul Sfânt.

Dacă ești întristat, cere-I Duhului să simți mângâierea Lui într-un mod deosebit.

Scrie o listă cu darurile pe care crezi că Duhul le-a pus în viața ta pentru zidirea bisericii.

Scrie trei lucruri prin care ai putea ‘să cauți și foloasele altora’ și trei prin care i-ai privi pe cei din biserică ‘mai presus de tine’. Fă acele lucruri.

Întrebări pentru discuții

Cum putem oferi Duhului Sfânt o libertate mai mare în viața noastră personală, în familie și în biserică?

Care sunt natura și rolul roadei Duhului, iar pe de altă parte a darurilor Duhului?

Există vreun credincios care să nu aibă niciun dar de la Duhul? Dar vreunul care să le aibă pe toate?

Ce învățăm din faptul că Persoanele Sfintei Treimi se înalță (se proslăvesc) una pe cealaltă?

Care este dinamica dintre rolul nostru în mărturisirea despre Domnul Isus și rolul Duhului de a convinge?

Pastor Sorin Bădrăgan

Biserica Baptistă Providența, București

Postat in: De catre: March 4, 2017