When:
March 26, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-03-26T10:00:00+03:00
2017-03-26T11:00:00+03:00

Tema: Omul nou în Hristos

Text: 2 Cor 4:16-5:10 | Verset de aur: 2 Cor 5:17

Ideea centrală: Lucrarea de mântuire realizată de Domnul Isus presupune o înnoire a ființei umane care acceptă jertfa mântuitoare, astfel că omul nou în Hristos experimentează o schimbare a modului de viață din prezent, dar și o schimbare a destinului veșnic.

Scopul: Să conștientizăm schimbarea pe care a produs-o mântuirea în viața noastră și să învățăm să trăim în conformitate cu noua noastră identitate. 

Explicații contextuale și exegetice

2 Corinteni este o epistolă în care apostolul Pavel aduce înaintea cititorilor săi aspecte legate de identitatea pe care o primește cel ce crede în Isus. Dincolo de lucrurile care se văd și care țin de aspecte religioase exterioare, Pavel este preocupat să îi determine pe corinteni să priceapă ce devine omul în Hristos.

Pasajul pe care îl studiem îl descrie pe credincios din punct de vedere escatologic. Ființa umană, prin credință, devină o ființă escatologică, iar acest lucru se explică atât prin faptul că omul va avea parte de un destin etern diferit de cei necredincioși, cât și prin faptul că viitorul îi modelează comportamentul prezent.

Credinciosul își trăiește înnoirea la nivelul identității sale, la nivelul comportamentului său, dar și la nivelul devenirii sale. În teologia Noului Testament, omul este pus în fața veșniciei și este definit în raport cu ea. Acest pasaj are un scop descriptiv (de învățătură), un scop motivațional (trăirea vieții noi) și un scop încurajator (creștinii trebuiau să înfrunte teama de moarte).

Perspectiva nouă în Hristos (4:16-18)

Pavel prezintă o realitate contrastantă: omul nostru din afară piere, în timp ce omul nostru dinăuntru este înnoit din zi în zi. Omul cunoaște o realitate biologică și o realitate spirituală. În aspectul său biologic, omul se degradează, întrucât este supus fenomenelor ce țin de consecințele păcatului. Totuși, în privința spirituală, fiind născut din nou omul se întărește, de dezvoltă, se maturizează. Biologic, mergem dinspre viață spre moarte, spiritual mergem dinspre moarte spre viață.

La ce privim și ce ne preocupă? Noi nu ne descurajăm cu toate că omul nostru din afară piere, pentru că am dobândit o nouă perspectivă. Din această nouă perspectivă evaluăm și necazurile prin care trecem în această lume. Necazurile le privim ușoare și temporare, doar pentru că perspectiva noastră este cea veșnică. Mai mult, necazurile nu ne dărâmă, ci lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, lucru care întrece orice închipuire.

Prin urmare, perspectiva celui ce este în Hristos este una amplă, întrucât depășește orizontul lucrurilor care se văd, acesta având mereu atenția îndreptată spre lucrurile veșnice (4:18).

Realitatea nouă în Hristos (5:1-5)

Realitatea nouă la care se raportează credinciosul este fundamentată pe certitudini. Primul verb pe care îl folosește Pavel în capitolul 5 este știm. Prima realitate menționată în acest paragraf este certitudinea distrugerii acestui trup pământesc (v.1). A doua certitudine este cea a realității vieții de dincolo de moarte, fapt ce implică dobândirea unui nou trup, ceresc (v.1b). A treia realitate din viața credinciosului este tânjirea acestuia după slava viitoare. De aceea gemem în cortul acesta (v.2). Este vorba aici despre dorința după nemurire, după viața autentică. În fine, a patra realitate este lucrarea de înnoire pe care o realizează Dumnezeu. Aceasta este exclusiv opera Sa (v.5).

Scopul nou în Hristos (5:6-10) 

Noul scop oferă încredere celui ce se îndreaptă spre destinul său ceresc (v.6). De asemenea, noul scop schimbă pasiunea și preocuparea celui credincios: ne place să fim acasă cu Domnul (v.8). Scopul este clar și implică total stilul de viață, anume dorința de a-I fi plăcut lui Dumnezeu (v.9). Abia în fața tronului lui Hristos vom fi împliniți, prin răsplătirea oferită de El (v.10).

Aplicații 

1. Omul nou în Hristos nu se lasă pradă descurajărilor. Niciun om nu este scutit de descurajări, însă cel care are perspectiva veșniciei va privi la necazurile prin care trece prin prisma finalului care îl așteaptă.

2. Omul nou în Hristos nu neglijează viața prezentă (activitățile sale, trupul său, semenii), ci este motivat să trăiască o viață transformată (5:4). Deși suntem în așteptarea vieții veșnice, viața pe care o trăim acum în trup o trăim cu responsabilitate și demnitate, conform învățăturilor lui Isus.

3. Omul nou în Hristos folosește toate oportunitățile pe care le are pentru a investi în omul dinăuntru, care nu piere (4:17). Chiar și necazurile devin oportunități de creștere spirituală. Acesta nu se lasă înfrânt niciodată.

4. Omul nou în Hristos trăiește o viață duhovnicească. Duhul Sfânt în viața credincioșilor este văzut și ca o arvună, o garanție a apartenenței la Împărăția lui Dumnezeu (5:5). Însă prezența Duhului Sfânt este mai mult decât o garanție viitoare, este o realitate prezentă care determină trăirea unei vieți sfinte.

5. Omul nou în Hristos este un om optimist (5:6). Acest optimism are la bază credința, fiind un rezultat al ei (5:7). Încrederea vine din cunoașterea efectelor lucrării mântuitoare a Domnului Isus, astfel încât omul nu doar că nu mai este legat de păcat (sub legea condamnării), ci este și în așteptarea răsplătirii veșnice. Scaunul de judecată a lui Hristos în fața căruia trebuie să se înfățișeze orice om este un prilej de bucurie.

Sugestii practice

– Caută să discuți în această săptămână cu oameni despre care știi că sunt descurajați, bolnavi, săraci, singuri și încurajează-i amintindu-le că necazurile de acum nu pot fi comparate cu slava viitoare. Dacă știi vreo persoană care a pierdut pe cineva drag, nu ezita să discuți despre nădejedea pe care o prezintă Biblia, și chiar citește-i pasajul acesta. Ajută-i și în mod practic, nu doar prin vorbe.

– Fă o listă cu lucrurile care te îngrijorează, cu problemele pe care le ai de rezolvat, iar apoi roagă-te lui Dumnezeu pentru fiecare din aceste probleme. Perseverează în rugăciune, până când vei vedea răspunsul lui Dumnezeu.

Întrebări pentru discuții

1. Care sunt lucrurile care nu se văd, dar pe care tu le ai în vedere?

2. Cât de mult dăm importanță omului care trece în comparație cu omul nou în Hristos? Ce măsuri poți lua pentru a investi mai mult în omul duhovnicesc?

3. De ce creezi că nu ar mai trebui să ne plângem atât de mult? Caută răspunsuri în textul analizat.

4. Care sunt avantajele vieții noi în Hristos?

Daniel Tanc

Biserica Baptistă Golgota Oradea

Postat in: De catre: March 4, 2017