When:
April 30, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-04-30T10:00:00+03:00
2017-04-30T11:00:00+03:00

Tema: Umblă călăuzit de Cuvântul lui Dumnezeu

Text: Psalmul 119:44-68 | Verset de aur: Psalmul 119:47-48

Ideea centrală: Cuvântul Lui Dumnezeu conţine toate învăţăturile şi îndrumările necesare unui om credincios care doreşte să meargă pe calea care duce în Împărăţia Lui Dumnezeu. Este o dovadă de înţelepciune ca omul să cunoască şi să se străduiască să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu.

Scop: Să te încurajeze să umbli în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.

Explicații contextuale și exegetice 

Psalmul 119 este un psalm alfabetic. Fiecare dintre cele 22 de strofe corespunde unei litere din alfabetului evreiesc şi primul cuvânt din toate cele opt versuri ale fiecărei strofe începe cu aceeaşi literă corespunzătoare strofei. Tema principală a psalmului este cinstirea Torei, a Legii lui Dumnezeu, şi într-un mod implicit, al Cuvântului Lui Dumnezeu. Tema paragrafului este călăuzirea lui Dumnezeu în lumina Cuvântului Său. Acest studiu urmăreşte să încurajeze umblarea în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.

1. Cere ajutorul lui Dumnezeu şi hotărăşte să-I urmezi Cuvântul în încercare (v. 46, 51, 61, 64, 66, 68)

În versetele 46, 51 și 61 psalmistul se prezintă în trei ipostaze: în faţa autorităţilor, a batjocoritorilor şi a celor răi. În fiecare ipostază psalmistul își afirmă hotărârea de a rămâne neclintit alături de Cuvântul lui Dumnezeu. El caută să nu uite, să nu se abată şi să mărturisească Cuvântul în aceste situații de încercare. Este o mare ispită în calea omul credincios să renunţe la a trăi şi mărturisi adevărurile biblice în focul încercărilor. Decizia psalmistului se bazează pe ajutorul primit de la Dumnezeu. În versetele 64, 66 și 68 psalmistul face o rugăciune în care Îi cere Domnului înțelegere, pricepere și ajutor pentru a fi învățat în orânduirile Domnului. Cererile stau la baza hotărârii de a umbla în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu indiferent de circumstanţele vieţii.

2. Ia decizii ferme în privinţa învăţării şi respectării Cuvântului lui Dumnezeu (v. 44, 48, 54, 55, 57, 59, 60, 62)

Aceste versete scot la iveală o metodă formatoare de deprinderi care l-a ajutat pe psalmist să rămână ferm în decizia de a umbla în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, v. 44 conține decizia fermă care a fost luată, de a păzi Cuvântul Domnului. Apoi, în următoarele versete sunt detaliate deprinderile care trebuie formate în vederea păstrării deciziei luate. El hotărăşte să se gândească la Scripturi, să-şi aducă aminte de Domnul, să cânte cântări despre învăţătura Cuvântului, să se grăbească să asculte de poruncile Lui şi să se scoale la miezul nopţii ca să-L laude pe Dumnezeu.

Consecvenţa în umblarea sub călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu are nevoie să fie susţinută de o serie de deprinderi. Omul credincios trebuie să-şi planifice riguros citirea şi meditarea. Apoi trebuie să-şi verifice viaţa în permanenţă în lumina Cuvântului și să nu ezite să împlinească rânduielile Scripturii. În final, să-şi facă timp să cânte cântări care rememorează învăţătura Scripturii şi să se roage constant, chiar şi atunci când se trezeşte în puterea nopţii.

3. Caută relaţia cu cei care ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu (v. 63)

În acest verset se vede foarte clar decizia psalmistului de a investi în relaţiile cu cei care se tem de Domnul şi păzesc poruncile Lui. Pretenţia de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu de unul singur, fără ajutorul comunităţii Bisericii, este un eşec total. Credinciosul care, la rândul lui, investeşte în relaţia cu oamenii care au luat decizia fermă de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu, are parte de vegherea celorlalţi asupra lui şi în egală măsură își îndeplinește menirea dată de Domnul de a veghea şi el asupra celorlalţi.

Aplicații 

Este o singură cale care duce la cer şi aceasta este ascultarea de Dumnezeu. Subliniază faptul că în Cuvântul lui Dumnezeu se află totalitatea învăţăturilor necesare omului credincios ca să poată merge pe calea mântuirii şi că nu este nevoie de niciun alt manual de învăţătură şi practică creştină.

Pentru ca un om să poată ajunge la mântuire, el trebuie să umble călăuzit de Cuvântul lui Dumnezeu. Hotărârea de a umbla în ascultare de Cuvânt va fi pusă deseori la încercare. Încurajează-i pe oameni să nu renunţe la ascultarea învăţăturilor Sfintelor Scripturi, pentru că doar aşa vor avea parte de mântuire şi răsplată în Împărăția lui Dumnezeu

Lipsa de putere în umblarea pe cale este consecinţa neascultării ferme de învățăturile Bibliei. Păcatele şi compromisurile slăbesc puterea omului care doreşte să fie credincios. Încurajează-i pe oameni să-şi formeze deprinderi în privința învățării şi practicării Cuvântului. Modelul este simplu şi cunoscut. Învățarea şi rememorarea rânduielilor, cântarea, rugăciunea şi atenţia la curăţia sufletească sunt elementele de bază în umblarea sub călăuzirea Scripturii.

Credincioşii din zilele noastre sunt confruntaţi şi cu ispita nefrecventării serviciilor Bisericii. Multitudinea de posibilităţi de transmitere a programelor religioase pe calea undelor sau prin intermediul internetului îi determină pe unii credincioşi la asumarea statutului de spectator. Trebuie să-i ajuţi pe oameni să înţeleagă faptul că a fi martor la modul în care se închină alţii, nu este acelaşi lucru cu a se închina ei înşişi împreună cu cei care se închină. Aceşti oameni se aseamănă cu persoanele inoportune care privesc pe furiş pe geamul Bisericii ca să vadă ce anume se întâmplă înăuntru.

Sugestii practice 

1. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să trăiască în ascultare de Cuvânt. Cere-I lui Dumnezeu putere de înţelegere şi trăire a învăţăturii Sfintelor Scripturi.

2. Verifică-te şi vezi dacă viaţa ta este trăită sub călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă descoperi că viaţa ta de credinţă are lacune în privinţa cunoaşterii sau a ascultării de învăţătura Scripturilor, atunci nu lăsa ca lucrurile să rămână în această stare. Ia o decizie majoră pentru veşnicia ta şi întoarce-te spre Dumnezeu cu smerenie şi pocăinţă cerându-I ajutor în refortificarea vieţii tale de credinţă. Posteşte şi roagă-te pentru îndepărtarea acestor motive. Dacă nu vezi o îmbunătăţire a situaţiei tale, atunci cere sfatul unui frate matur în credinţă care să te însoţească cu rugăciunea şi sfatul lui.

3. Dacă vezi progres în viața ta de credință atunci va trebui să cauţi să creşti tot mai mult în cunoaştere şi trăire până vei ajunge la înălţimea staturii spirituale dorite de Dumnezeu.

Întrebări pentru discuții 

1. Ai luat o hotărâre fermă de a umbla călăuzit doar de Cuvântul lui Dumnezeu?

2. Ai cerut ajutorul lui Dumnezeu în învăţarea şi practicarea Cuvântului Său?

3. Care sunt situațiile în care ai fost tentat să urmezi alte învăţături decât cele ale Bibliei?

4. Ai un program de citire şi memorare a Scripturii?

5. Îţi faci sistematic verificarea stării de curăţie interioară în timpul rugăciunii tale zilnice?

6. Obişnuieşti să cânţi cântări care rememorează învăţăturile Scripturii?

7. Ești tentat să absentezi de la serviciile Bisericii?

8. Care sunt piedicile pe care le întâmpini în strădania de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu?

Păstor: Darie Daniel 

Postat in: De catre: April 2, 2017