When:
February 26, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-02-26T10:00:00+02:00
2017-02-26T11:00:00+02:00

Cine este Duhul Sfânt?

Text: 1 Cor 2:10-12 | Verset de aur: Ioan 15:26 

Ideea centrală: Duhul Sfânt este o Persoană Divină

Scop: Să trăim în lumina acestui adevăr fundamental al credinței creștine – Duhul Sfânt este o Persoană Divină – prin a-I oferi închinarea noastră și prin a avea o relație personală cu El.

Explicații contextuale și exegetice

În pasajul 1 Cor. 2: 6-16, apostolul Pavel vorbește despre lucrarea de descoperire a înțelepciunii lui Dumnezeu față cei credincioși precum și lipsei de înțelepciune divină a celor necredincioși. Această lucrare în cele două direcții este realizată de Duhul lui Dumnezeu, cu privire la care apostolul Pavel dă câteva indicii importante în versetele 10-12.

În v.10, Pavel spune că Duhul ne poate descoperi lucrurile lui Dumnezeu pentru că Duhul ‘cercetează totul’ – cuvântul ‘cercetează’ mai apare cu acest sens și în Ps. 139:1; e vorba de o ‘cercetare, o investigare’ profundă și temeinică; de asemenea, el mai apare în 1 Petru 1:11 cu sensul de cercetare a lucrurilor secrete, inaccesibile; în Ioan 7:52, Romani 8:27 și Apoc. 2:23, sensul este de investigare a simțirilor și dorințelor inimii, fiind astfel cea mai profundă cunoaștere ce se poate avea.

Mai mult decât atât, prin aceasta Pavel nu spune că Duhul cercetează pentru că nu ar ști și în acest mod capătă cunoștințe, ci, dimpotrivă, El știe și are access la toate lucrurile. Duhul cunoaște în mod profund și complet tot ce poate fi cunoscut, inclusiv ființa lui Dumnezeu care nouă, oamenilor, ne este inaccesibilă prin abilitățile noastre.

Duhul cunoaște toate lucrurile din sfera umană: toate persoanele, gândurile acestora, detaliile cele mai intime, toate acțiunile, planurile, evenimentele – absolut tot ce este de cunoscut.

‘Lucrurile adânci’ ale lui Dumnezeu sunt, probabil, gândurile divine, planul de mântuire și scopul Lui cu creația Sa; sfatul divin și guvernarea întregii creații, voia lui Dumnezeu cu privire la fiecare ființa umană.

Sunt două aspecte extreme de importante pe care le învățăm despre Duhul Sfânt din aceste versete, ele constituind elementele esențiale ale înțelegerii persoanei Sale: Duhul Sfânt are personalitate și El este divin.

1. Personalitatea Duhului Sfânt

‘Cercetarea’ persoanelor, lucrurilor și descoperirea lor de către oameni implică acțiune, gândire, voință, personalitate – e acțiunea unui agent personal și inteligent (în sensul că înțelege ce descoperă, și nu este o simplă forță sau lumină ce aduce la suprafață lucrurile).

Acesta este un aspect important susținut de mai multe argumente bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu:

a. folosirea prenumelui masculin (El) când se vorbește de Duhul Sfânt, deși, în limba greacă cuvântul ‘duh’ este de genul neutru (pneuma), (Ioan 16:13-14);

b. asocierea Duhului cu alte persoane și lucrarea lor: Duhul va proslăvi pe Fiul (Ioan 16:14) după cum Fiul L-a proslăvit pe Tatăl (Ioan 17:4), (Matei 28:19 și 2 Cor. 13:14);

c. trăsăturile personale atribuite Duhului: inteligența și cunoaștere (1 Cor. 2:10-11; Ioan 14:26); emoții (Efes. 4:30); blasfemie împotriva Duhului (Mc 3:29) ;

d. acțiuni și lucrări ce pot fi făcute doar de persoane: vorbire, căutare, învățare, mărturisire, poruncire (Rom 8:26, Ioan 16: 8).

2. Divinitatea Duhului lui Dumnezeu

Deși Duhul este o persoană distinctă în Sfânta Treime faţă de Dumnezeu Tatăl (pentru că doar așa Îl poate cunoaște pe Dumnezeu, fiind altcineva), Duhul nu este separat de Dumnezeu – Cei Doi sunt uniți așa cum un om este unit cu sufletul său (1 Cor. 2:11). Ei împart aceeași esență divină, astfel că Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat. Mai mult, omnișciența Duhului (1 Cor. 2:10) este un atribut exclusiv divin (1 Cron. 28:9, Ps. 139:1, Ier. 17:10).

Divinitatea Duhului Sfânt mai este afirmată în Scriptură prin:

a. referirile interschimbabile la Dumnezeu: în Fapte 5:3, Petru întreabă ‘…să minți pe Duhul Sfânt…?’, pentru ca în următorul verset să afirme ‘N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu’; de asemenea, 1 Cor. 3:16-17;

b. Duhul posedă atributele sau calitățile divine: omnișciența (1 Cor. 2:10-11); puterea nemărginită (Luca 1:35; Rom. 15:19); eternitatea (Evrei 9:14);

c. Lucrarea Duhului: implicat în creație (Gen 1:2; Iov 26:13); lucrarea spirituală – regenerarea (Ioan 3:5-8), sfințirea (1 Pet. 1:1-2); inspirarea Scripturilor (2 Pet. 1:21);

d. Egalitatea cu Tatăl și Fiul (Matei 28:19; 2 Cor. 13:14)

Aplicații

1. Duhul Sfânt este o persoană și nu o forță impersonală, astfel că putem avea o relație asemănătoare celei cu Tatăl și cu Fiul; de fapt, nu putem avea o relație personală cu una din Persoanele Sfintei Treimi și să nu avem cu Celelalte două.

2. Fiind o persoană divină, Duhului I se cuvine închinarea totală asa cum se cuvine şi Tatălui şi Fiului; Persoanele Sfintei Treimi sunt co-eterne şi co-egale, dar au roluri diferite; nu există nicio subordonare calitativă (de esenţă divină), ci doar una de rol sau de lucrare.

3. Duhul știe toată viața ta: gândurile, planurile, grijile, provocările, suferințele, ispitele, păcatele tale; le poți încredința Lui – El nu este doar omnișcient, ci și omnipotent: să ai, deci, încredere ca El poate să lucreze.

Sugestii practice

Citește toate pasajele biblice pe care le găsești despre Duhul Sfânt folosindu-te de o concordanță biblică.

Meditează asupra faptului că Duhul lui Dumnezeu este o persoană – ce implicații practice are acest adevăr în viața și în familia ta?

Roagă-te ca Duhul să te cerceteze în profunzime și să aducă ‘la suprafață’ lucruri pe care poate le-ai ținut ascunse: răni, păcate, amărăciune, vise neîmplinite, etc.

Include în părtășia ta personală cu Domnul și un timp în care să te închini în mod deosebit Duhului Sfânt.

Întrebări pentru discuții

În ce sens este Duhul egal cu Celelalte Persoane divine?

De ce este mai greu să ne raportăm la Duhul Sfânt ca la o persoană?

Este închinarea personală și a bisericii orientată și spre Duhul Sfânt?

Cum putem beneficia de ‘cercetarea’ Duhului în viața noastră personală, precum și în cea a bisericii?

Îl mințim noi în vreun fel pe Duhul Sfânt?

Pastor dr. Sorin Bădrăgan

Biserica Baptistă Providența, București

Postat in: De catre: February 9, 2017