When:
February 12, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-02-12T10:00:00+02:00
2017-02-12T11:00:00+02:00

Cum poate fi Domnul Isus simultan Dumnezeu și om?

Ioan 1:1-14 | Verset de aur: Ioan 1:14

Ideea centrală: Isus s-a întrupat ca noi să avem viață veșnică

Scop: Să înțelegem că o viață nouă, curată și veșnică nu poate fi găsită decât la Dumnezeu prin Isus

Explicații exegetice și contextuale 

Pentru cine citește prima oară textul din Ioan 1:1-14, conținutul i se va părea oarecum obscur și nu tocmai ușor de înțeles. Textul nu pare a vorbi despre o persoană anume, cel puțin aceasta este prima impresie, în schimb pomenește câțiva termeni precum “cuvânt”, “lumină” și “viață” care sugerează că, poate, totuși este vorba despre o persoană. Astfel, observăm că acest Cuvânt exista dintotdeauna împreună cu Dumnezeu, în Cuvântul acesta era viața, iar viața era lumina oamenilor care a venit în lume pentru că lumea fusese făcută pentru El. Deci, Cuvântul, Viața și Lumina se referă la un “El”, adică la o persoană despre care aflăm în 1:16 că ne poate da har, adică ne poate face parte de bunăvoința lui Dumnezeu. Apoi, brusc, în 1:17, citim că harul, adică bunăvoința lui Dumnezeu, vine prin Isus Cristos. Prin urmare, Cuvântul, Lumina și Viața fac referire la El, adică la Isus Cristos, care ne oferă bunăvoința lui Dumnezeu prin faptul că a existat dintotdeauna împreună cu Dumnezeu (1:1-2), a venit în lume făcându-se trup, adică întrupându-se (1:14), și odată ajuns în lume, a luminat pe toți oamenii făcându-L cunoscut pe însuși Dumnezeu (1:18), pentru că El, Isus, este Fiul lui Dumnezeu pe care ni L-a prezentat ca Tată.

Aflăm, așadar, care este învățătura fundamentală a creștinismului, anume întruparea Cvântului lui Dumnezeu care a venit în lume pentru ca noi să-L cunoaște pe Dumnezeu în calitatea lui de Tată. Întruparea lui Cristos ne învață cel puțin trei lucruri esențiale: în primul rând, Isus a existat dintotdeauna ca Fiu al lui Dumnezeu, adică a avut o existență reală înainte de întemeierea lumii și de venirea Sa în lume prin întrupare. Această realitate se numește preexistență și scoate în evidență o trăsătură fundamentală a lui Isus, anume existența Sa veșnică, fără început și fără sfârșit, o calitate pe care o are doar Dumnezeu. Preexistența este, așadar, primul aspect care lămurește faptul că Isus este Dumnezeu. În al doilea rând, întruparea ne învață că Isus a venit în lume pentru că noi, oamenii, aveam nevoie de harul sau bunăvoința lui Dumnezeu, aceasta nefiindu-ne accesibilă decât prin întruparea lui Cristos. Isus s-a făcut trup sau om asemenea nouă, pentru că nu există o altă modalitate prin care Dumnezeu ar fi putut să intre în legătură cu omul în așa fel încât acesta din urmă să beneficieze din plin de existența lui Dumnezeu. În al treilea rând, întruparea ni-L prezintă pe Dumnezeu într-o manieră cât se poate de concretă făcându-ni-L nu doar cunoscut, ci și accesibil prin bunăvoința pe care a dovedit-o trimițându-L pe Isus în lume în calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu.

E limpede, așadar, că Isus este în același timp și în egală măsură nu doar un om adevărat asemenea nouă, care a putut fi văzut de toți întrucât a avut un trup ca al nostru (1:14), ci și Dumnezeu adevărat, a cărui existență veșnică este dovedită prin faptul că El, Isus, a existat dintotdeauna ca Fiu împreună cu Dumnezeu, despre care Scriptura spune că este Tatăl Său.

Aplicații 

1. Isus este Cuvântul. Dacă Isus este Cuvântul, atunci ne vorbește, iar aceasta înseamnă că fiecare dintre noi putem auzi ce ne spune. Din Scriptură aflăm că Isus ne vorbește despre faptul că ni s-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu; Isus ne vorbește ca să pricepem un adevăr ce ne poate schimba viața, anume că oamenii pot intra în legătură cu Dumnezeu prin Isus, Fiul Său. Pentru a intra însă în legătură cu Dumnezeu, oamenii trebuie să-L primească pe Isus, iar orice om care Îl primește pe Isus este născut din Dumnezeu, adică este o ființă întru totul nouă care Îi aparține lui Dumnezeu în calitate de copil al Său, asemenea lui Isus. Gândește-te că Isus îți vorbește și astăzi, iar cuvintele Lui sunt singurele care ne pot face copii ai lui Dumnezeu.

2. Isus este viața. Dacă Isus este viața, atunci El ne dă viață, iar aceasta înseamnă că fiecare dintre noi putem avea parte de această viață. Viața pe care o primim de la Isus nu este din această lume, deci nu este o viață care se termină, ci este din Dumnezeu, așadar este o viață asemenea existenței lui Dumnezeu, veșnică, fără sfârșit. Isus ne poate da această viață fără sfârșit nu doar pentru că El însuși s-a făcut om într-o viață pămânească ce se sfârșește, ca s-o poată transforma într-una cerească ce nu are sfârșit, ci și pentru că având dintotdeauna o existență veșnică era în măsură să ne facă părtași acesteia prin întruparea Sa. Gândește-te că Isus își dă viață și astăzi, iar viața lui este fără sfârșit, cerească și dumnezeiască, iar acum o poți avea și tu dacă Îl primești pe Isus.

3. Isus este lumina. Dacă Isus este lumina, atunci El ne dă lumină, iar aceasta înseamnă că fiecare dintre noi putem vedea lumina lui Isus. După cum ne spune Scriptura, lumina lui Isus ne dă credință (1:7), deci nimeni nu poate crede în Isus, adică în faptul că El e Fiul lui Dumnezeu care ne poate da viața veșnică, dacă nu-L primește pe Isus. Scriptura ne învață că lumina luminează în întuneric, adică Isus luminează în lume, aducând cu Sine în și prin însăși întruparea Sa cunoașterea de Dumnezeu. Isus luminează ca Fiu al lui Dumnezeu și oricine se uită la Isus Îl vede pe însuși Dumnezeu Tatăl. Gândește-te că Isus te luminează și astăzi, iar lumina Sa este singura în măsură să ți-L prezinte pe Dumnezeu așa cum este: Tatăl, Părintele tău care vrea să-ți dea viața Sa veșnică, fără sfârșit, ca tu să poți trăi mereu împreună cu El, în calitate de copil al Său.

Sugestii practice

Nu uita că Isus este Cuvântul, Viața și Lumina, iar dacă tu ai avut parte de toate aceste minunate trăsături ale Sale, atunci trebuie să le faci parte de ele și altora. Vorbește cu oricine ai ocazia și spune-le că Dumnezeul pe care nu-L văd poate fi văzut în și prin Isus care vorbește, ne dă viață și ne luminează prin Scriptură, ajutându-ne astfel să devenim copii ai Lui, născuți din El și având nu doar o viață nouă, ci și una care nu se sfârșește niciodată. A-L vedea pe Isus înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu, Cel care a creat lumea și tot ce există, Cel care îți poate da ceea ce nimeni nu poate în această lume: o viață curată, luminată și veșnică.

Întrebări pentru discuții

Cum ne este prezentat Isus în Ioan 1:1-14?

Ce înseamnă că Isus este Cuvântul?

Ce înseamnă că Isus este Viața?

Ce înseamnă că Isus este Lumina?

Ce ne oferă Isus din partea lui Dumnezeu dacă Îl primim?

Prof. univ. dr. Corneliu C. Simuț

Biserica Baptistă Emanuel din Oradea

Postat in: De catre: February 9, 2017