When:
February 19, 2017 @ 10:00 – 11:00
2017-02-19T10:00:00+02:00
2017-02-19T11:00:00+02:00

Titlul lecției: Lucrarea Domnului Isus pentru noi

Coloseni 1:13-23 | Verset de aur: Efeseni 1:7

Ideea centrală: Isus ne-a iertat păcatele și ne-a dat o viață nouă

Scop: Să înțelegem că nimeni în afară de Domnul Isus nu trebuie să aibă întâietate în viața noastră

Explicații contextuale și exegetice

Scriptura ne învață că în Isus avem răscumpărarea, adică iertarea păcatelor (1:14), ceea ce înseamnă că Isus ne-a scăpat dintr-o situație fără scăpare, aceasta fiind păcatul. Fiecare om se naște cu o natură păcătoasă, defectuoasă, cu o stare a ființei sale care este caracterizată de anormalitate față de Dumnezeu, iar această stare sau natură păcătoasă îl face pe om să trăiască, să gândească, să simtă, să vrea și să acționeze greșit. Cu alte cuvinte, facultățile fizice și psihice ale omului sunt afectate încă din clipa nașterii sale, iar această situație nu poate fi remediată decât de Dumnezeu prin Isus. 

Potrivit Scripturii, Isus este singurul care ne poate scăpa din această stare iertându-ne păcatele și oferindu-ne posibilitatea de a avea o viață nouă caracterizată de o trăire, o gândire, o voință și sentimente noi, radical schimbate și capabilă să-L iubească pe Dumnezeu, dar și pe ceilalți oameni. Prin Isus, adică prin lucrarea lui Isus, care a murit și a înviat pentru ca noi să putem scăpa de starea păcătoasă în și cu care ne-am născut, Dumnezeu ne-a eliberat din întuneric și ne-a adus la lumină, adică ne-a scăpat dintr-o situație din care nu putea scăpa și ne-a oferit o viață nouă, curată și veșnică. Acest lucru a fost posibil prin întruparea lui Isus, adică prin faptul că Isus, în calitatea Sa de cuvânt al lui Dumnezeu care a existat înainte de creație, a venit în mijlocul creație Sale tocmai pentru a o scăpa de sub puterea păcatului, adică de sub puterea unei stări caracterizată de întuneric, rău și moarte.

Întrucât cea mai importantă realitate a creației este omul, Isus a luat un trup omenesc cu scopul precis de a-l scăpa pe om de întuneric, rău și moarte, această situație având consecințe benefice nu doar asupra omului, ci și asupra întregii creații. Eliberându-ne de sub puterea întunericului, adică a păcatului, Dumnezeu ne-a transferat în împărăția fiului dragostei Lui (1:13), ceea ce înseamnă că viața noastră în Cristos trebuie caracterizată de dragoste, o dragoste întocmai celei arătate nouă de Dumnezeu în Cristos. Această dragoste este una vizibilă, după cum și Isus este vizibil în urma întrupării sale. Scriptura insistă asupra acestui aspect spunând că Isus este chipul Dumnezeului Celui nevăzut, adică cine Îl vede pe Isus Îl vede pe însuși Dumnezeu, dar și întâiul născut din toată zidirea, adică cea mai importantă ființă dintre toate câte există. Isus nu este parte a creației, El fiind Dumnezeu adevărat întru totul și având o existență proprie înainte de creație (1:17), însă a hotărât să Se facă una cu creația, adică să Se indentifice cu ea prin întrupare, aceasta fiind singura modalitate de răscumpărare a ei și a omului. Deoarece Isus a realizat răscumpărarea creației și a omului de sub puterea întunericului, a morții și a păcatului, Scriptura spune că este capul bisericii, adică Isus îi conduce pe toți cei care au fost scăpați din această situație fără scăpare și care alcătuiesc biserica, adică trupul lui Cristos.

Aplicații 

1. Gândește-te mereu la Isus. Fiind chipul Dumnezeului nevăzut, Isus este singura realitate care ne permite să-L vedem pe Dumnezeu, prin urmare fiecare om care a scăpat din situația fără scăpare în care se afla prin naștere și are acum o viață nouă, curată și veșnică trebuie să știe că Isus l-a scăpat tocmai pentru a-l putea vedea, la modul cât se poate de concret, pe Dumnezeu în el, în Isus. Oricine se uită la Isus Îl vede pe Dumnezeu, iar dacă Îl vede prin Isus înseamnă că Îl vede așa cum trebuie văzut, aceasta oferindu-i posibilitatea de a se bucura de rezultatele lucrării lui Isus. Cu alte cuvinte, orice om care se uită la Isus poate scăpa de păcat și se poate bucura de o viață nouă, curată și veșnică. Dacă vrei o astfel de viață, uită-te la Isus, iar dacă ai deja o astfel de viață, nu uita să le spui și altora să se uite la Isus pentru că nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu decât dacă se uită la Isus.

2. Gândește-te că Isus trebuie să aibă întâietatea în toate lucrurile. Cu toții facem o mulțime de lucruri în viața de zi cu zi, însă nu avem niciodată voie să uităm că din toate lucrurile pe care le facem sau le avem, cel mai important este Isus. Prin urmare, trăiește în așa fel încât această realitate să fie vizibilă în viața ta; dacă ești credincios, atunci Isus va fi cel mai important lucru din viața ta, iar Isus va fi pe primul loc în tot ce vei face. De ce? Pentru că fiind primul care a înviat din morți pentru a ne oferi posibilitatea și nouă să ne bucurăm de această înviere, Isus nu poate fi decât cel mai important aspect al vieții tale dacă ești cu adevărat al Lui, fiind scăpat de păcat și având o viață nouă, curată și veșnică datorită Lui.

3. Gândește-te că Isus a existat dintotdeauna, iar acest Isus, care este Dumnezeu de vreme ce a existat înainte ca întreaga creație să capete formă, ține toate lucrurile. Întreaga creație, tot ce există, întregul univers se ține prin El, ne spune Scriptura, ceea ce înseamnă că nimic din tot ce există nu poate funcționa fără El, cu atât mai puțin tu, care ai fost scăpat de păcat și mântuit prin El, prin Isus. Dacă Isus te-a scăpat de păcat și ți-a dat o viață nouă, să nu uiți că tot ceea ce ești și faci tu se ține, adică există și continuă să existe datorită lui Isus. Fără Isus nu ar exista viață veșnică, iar dacă aceasta există iar acum e parte a vieții tale, atuncă să știi și să nu uiți că această nouă realitate a vieții tale nu doar i se datorează lui Isus, dar și se ține, adică există și va exista întotdeauna, datorită Lui.

Sugestii practice

Pune-ți timp deoparte în fiecare zi pentru a te uita la Isus. Știi că văzându-L pe el Îl vezi pe Dumnezeu, așadar dacă vrei să faci ce te învață însuși Cuvântul lui Dumnezeu, adică Scriptura, asigură-te că Isus are întâietate în viața ta, iar tu dovedești acest lucru fiind convins că toate lucrurile, inclusiv viața ta, se țin sau există datorită Lui. De asemenea, spune-le și altora despre Isus pentru ca și ei să aibă parte de o viață nouă, curată și veșnică întocmai ție. Dacă Dumnezeu ți-a făcut acest mare bine, spune-le și altora despre El pentru ca și ei să se bucure de Isus și să facă parte din biserică împreună cu tine.

Întrebări pentru discuții

Ce înseamnă că Isus este capul bisericii?

Ce înseamnă că Isus este mai înainte de toate lucrurile?

Ce înseamnă că Isus este chipul Dumnezeului nevăzut?

Ce înseamnă că Isus cel întâi născut din toată zidirea?

Ce avem noi în Isus?

Prof. univ. dr. Corneliu C. Simuț

Biserica Baptistă Emanuel din Oradea

Postat in: De catre: February 9, 2017