Bisericile misionare din casa lui Aquila și Prisilla
Text: Fapte 18.1-5; 18.18-19, Rom. 16.3-4 Verset de aur: Fapte 18.26
Ideea centrala:
Muncă și misiune ca familie Explicații contextuale și exegetice Aquila și Priscila au fost o familie de lucrători în biserica de la început. Au locuit în mai multe locuri datorită persecuției și lucrării. Aquila era un evreu din Pont, care împreună cu soția lui Priscila au locuit la Roma. În anul 49 d. Cr. împăratul Claudiu a dat un edict prin care toți iudeii trebuie să plece din Roma. Ei au plecat la Corint. Erau deja creștini când l-au întâlnit pe Pavel acolo și au lucrat împreună, atât în meseria lor comună (facere de corturi), cât și în ogorul Evangheliei. De la Corint au plecat împreunăn cu Pavel la Efes, unde au și rămas după ce Pavel și-a continuat călătoria la Ierusalim. Îi regăsim apoi, din nou în Roma când sunt menționați de Pavel în Romani 16. În casa lor era o biserică pe care Pavel o salută, iar ei sunt descriși ca împreună lucrători cu Pavel, oameni care și-au riscat viața pentru el, și cărora bisericile dintre neamuri trebuie să le mulțumeacă. Această familie este un exemplu a felului în care se poate împleti munca și lucrarea. Pentru constructorii de corturi, clientul cel mai mare era armata romană; oriunde era vreo garnizoană romană era și de lucru pentru constructorii de corturi. Din lucrarea lor de la Roma, Corint, și Efes știm despre episodul cu Apolo (la Efes). Priscila și Aquila l-au acasă și i-au explicat mai amănunțit Calea Domnului. Acest fapt al deschiderii casei este central pentru lucrarea lor. În casa lor făceau ucenicie, și tot acolo era și biserica. Uneori Priscila este menționată prima când este menționată această familie. Acest fapt arată inițiativă de lucrare. Având în casa lor biserica putem spune că erau suficient de înstăriți, pentru că este nevoie de o casă mai mare decât una obișnuită pentru a putea găzdui adunarea bisericii.
Aplicații/considerente misiologice
Aquila și Priscila sunt o familie de lucrători care se autoîntrețin și care și-au riscat viața pentru apostolul Pavel. Dedicarea lor este un model pentru orice familie de lucrători. Cunoașterea Căii lui Dumnezeu și îndemânarea în a o explica sunt calități necesare în viețile lucrătorilor. Aquila și Priscila ne arată că se poate sluji ca familie, atât în vreo îndeletnicire comercială, cât și în lucrarea misionară.
Întrebări pentru discuții
Unde a locuit Pavel la Corint? În ce fel a lucrat Pavel la Corint? Cine au fost Aquila și Priscila? Ce l-au învățat pe Apolo? Cum este descrisă lucrarea lui Apolo înainte și după întâlnirea lui cu Pricila și Aquila?
Citeste mai mult: EXPLICATII BIBLICE 22 IUNIE | Revista Creştinul Azi

Postat in: Studiu Biblic De catre: October 8, 2014