Iubiți frați și surori, dragi prieteni ai bisericii noastre,

Săptămâna trecută am sărbătorit 25 de ani de la inaugurarea noii case de rugăciune în care ne închinăm în prezent. Atunci, prin harul lui Dumnezeu, am intrat ca biserică într-o nouă etapă, de a trăi, mărturisi și sluji în libertate. Provocarea care ne-a stat și continuă să ne stea înainte este să creștem în cunoașterea Domnului și să fim adevărați ambasadori ai dragostei Sale în comunitatea în care ne-a așezat.
Ne mai despart doar câteva zile de sărbătoarea Întrupării Domnului nostru Isus Hristos. Prea adesea apropierea acestui praznic este asociată cu stresul pregătirilor, al cumpărăturilor, al mulţimii de lucruri ce trebuiesc făcute, toate acestea  împiedecându-ne să medităm la adânca semnificaţie a naşterii Sale. Vă îndemn ca în zilele care urmează noi, copiii Săi răscumpăraţi, ca răspuns la tot ceea ce El a făcut pentru noi, să ne oprim în fiecare zi măcar pentru câteva clipe să ne gândim şi să-I mulţumim pentru adânca Sa dăruire de Sine din dragoste pentru noi.
El, Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi, nu a rămas distant şi indiferent la tragedia păcătoșeniei umane, în spaţiul siguranţei oferite de imunitatea divinităţii Sale, ci a acceptat vulnerabilitatea noastră, făcându-se “asemenea oamenilor”. Prin Întrupare Isus a deschis pentru noi posibilitatea de a fi adoptaţi de Tatăl prin Har, devenind astfel fii de Dumnezeu. A fost gata să ia “chip de rob”, pentru a ne aduce nouă eliberarea de sub stăpânirea păcatului şi a morţii. Fiul Stăpânului Universului s-a facut sărac, pentru ca noi să putem fi îmbogăţiţi în El cu tot felul de binecuvântări cereşti. Emanuel s-a născut într-o iesle umilă, pentru ca apoi să domnească în inimile acelora care-L recunosc drept Domn şi Mântuitor. Poate cineva rămâne nepăsător faţă de o mântuire atât de mare? Haideţi să ne arătăm recunoştinţa noastră pentru tot ceea ce Tatăl, prin Duhul Sfânt, ne-a dăruit în Întruparea Fiului, printr-o nouă, mai adâncă dedicare la o viaţă de smerenie, rugăciune, căutare a Feţei Lui, îndepărtându-ne de tot ceea ce este rău şi excelând în trăirea în curăţie, pentru ca Domnul să aducă vremuri de înviorare. Haideți să ne deschidem inimile față de cei din jurul nostru care sunt în nevoi și prin dragostea pe care le-o arătăm să fim adevărați martori ai Pruncului născut în iesle, pentru ca și ei să-L cunoască.

Pastor coordonator Petru Bulica

Postat in: Uncategorized De catre: December 19, 2014