ECOURI (IX): Chemarea lui Dumnezeu
Text: Isaia 55: 1-13

Introducere:

 • Chemarea lui Avram, chemarea ucenicilor, chemarea a milioane de oameni în istorie: o chemare care schimbă vieţi, destine
 1. Pe cine cheamă Dumnezeu (v. 1)
  1. „Toţi” – chiar şi neamurile (v. 5) – cei mai depărtaţi de Dumnezeu
  2. „Cei însetaţi” – cei care doresc, care simt nevoia
  3. Cei neîmpliniţi de alte încercări (v. 2a; Mt. 11:28)
 2. La ce ne cheamă Dumnezeu (v. 2-5)
  1. La apă (v. 1a) – Hristos, apa vie (Ioan 7:37)
  2. La hrană (v. 1b) – bucate, lapte (Hristos, pâinea vieţii), vin (simbol al bucuriei la evrei)
  3. Bogăţia vieţii cu Dumnezeu (v. 2b-5)
   • O viaţă cu gust (v. 2)
   • O viaţă sub conducerea unui împărat ca David (v. 3-4): prosperitate, victorii, demnitate. El ne va duce pe păşuni verzi şi la ape de odihnă
 3. Cât ne costă oferta lui Dumnezeu: „Fără bani şi fără plată”
  1. Ceea ce Dumnezeu oferă este prea valoros pt ce am putea oferi noi
  2. Dumnezeu nu are nevoie de ce plăţile sau recompensele noastre: nu Îl putem cumpăra cu nimic
  3. Preţul a fost deja plătit (1 Pet. 1:19)
 4. Cum putem primi ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu (v. 6-11)
  1. Chemându-L acum, când ai ocazia (v. 6); cf. imperativele din v. 1, 3; Bartimeu, Zacheu, cei 10 leproşi au folosit ocazia
  2. Renunţând la păcat (v. 7a) – pocăinţa; cf. fiul risipitor, dezgustat de porci
  3. Crezând în harul lui Dumnezeu (v. 7b)
   • un har de neînţeles – ca cerul de deasupra noastră (v. 8-9)
   • un har roditor – ca pământul de sub noi (v. 10-11); i.e. chiar dacă nu înţelegem harul, îl vedem la lucru între noi
 5. Urmările întoarcerii la Dumnezeu (v. 12-13)
  1. Bucuria fără limită (v. 11): o bucurie ca cea a întoarcerii din Babilon (primul nivel de împlinire al profeţiei)
   • Scăparea de robie
   • Plecarea spre patria lor, despre care ştiau dar nu o văzuseră
  2. Regenerarea / o viaţă complet nouă (v.13a); o vegetaţie de soi nou – fapte noi
  3. Glorificarea lui Dumnezeu (v. 13b)
 • Încheiere: „La a Ta chemare vin”

Postat in: Alex Neagoe, Schițe de predici De catre: January 16, 2014